Het bestuur van KHN Kampen/Zwartewaterland wil je met deze nieuwsupdate op de hoogte houden van het laatste nieuws. Heb je hier vragen over of wil je ons gewoon eens spreken? Mail ons dan op kampenzwartewaterland@khn.nl en we nemen contact met je op.

Heropeningsplan

Samen met een brede groep stakeholders uit de (binnen) stad zoals Binnenstadmanagement, Kampen Partners, Bruine Vloot, Sportraad, SHK en KHN Kampen/Zwartewaterland heeft de gemeente Kampen een zogenoemd ‘Heropeningsplan’ gemaakt. KHN Kampen/Zwartewaterland heeft, als aanjager van dit plan, verschillende punten meegegeven als input. Bekijk hier het volledige heropeningsplan en persbericht van de gemeente Kampen, maar de belangrijkste punten staan hieronder samengevat.

Extra terrasruimte tot 31 december 2022

Met de extra ruimte die mogelijk gemaakt wordt, worden horecaondernemers in de gelegenheid gesteld meer gasten welkom te heten. Als de anderhalve meter samenleving misschien niet langer meer nodig is, hebben ondernemers met een vergunning de mogelijkheid om dit verruimde terras langer te exploiteren en hiermee zo mogelijk extra omzet te maken waarmee de misgelopen omzet een beetje kan worden goedgemaakt. De gevraagde vergunning krijgt “meer waarde” door de langere periode waarin deze kan worden ingezet. Daarom wordt voorgesteld de verruiming te verlengen tot 31 december 2022.

Kwijtschelding van precario voor heel 2021

Voorstel is voor de (uitgebreide) terrassen de precario voor 2021 te compenseren; leges voor de vergunning moeten helaas wel worden betaald.

Het verplaatsen van de zaterdagmarkt tot 31 december 2022

De zaterdagmarkt is met ingang van 6 juni 2020 verplaatst naar de Nieuwe Markt. Hiermee heeft de horeca meer ruimte gekregen op de Plantage. Ondernemers op de Plantage hebben met uitzondering van enkele tafels, niet de mogelijkheid terrasverruiming te realiseren. Met de verlenging van de tijdelijke verplaatsing van de zaterdagmarkt krijgen de ondernemers op de zaterdagen meer ruimte.

Voorstel om samen met de horeca een Pilot met verruimde terrastijden te onderzoeken

Tijdens de verschillende horeca-overleggen is door KHN Kampen/Zwartewaterland vaker gevraagd om een verruiming van de openingstijden van de terrassen van 01.00 uur naar 02.00 uur. Door verlenging van de openingstijd van terrassen wordt de horeca ondernemer meer ruimte en (omzet)perspectief geboden. Vorig jaar werd dit gezien de corona situatie niet opportuun geacht. In het overleg van Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is wederom het plan besproken voor verruiming openingstijden. Het College stelt voor om samen met de horeca een Pilot met verruimde terrastijden te onderzoeken waarbij een goede consultatie van omwonenden als randvoorwaarde wordt meegegeven.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens