Het bestuur van KHN Nunspeet had de verwachting dat we elkaar dit jaar wél weer in levende lijve zouden zien en spreken tijdens de ALV, maar helaas worden deze onmogelijk gemaakt door de jongste overheidsmaatregelen m.b.t. corona.

Het bestuur heeft er nu voor gekozen -net als vorig jaar- een schriftelijke ALV te houden.

De leden krijgen bij een schriftelijke vergadering dezelfde informatie als bij een fysieke ALV. Jullie kunnen vóór donderdag 25 november aanstaande op deze informatie reageren. Wanneer nodig / gewenst reageert het bestuur hierop dan weer.

De agenda voor een ALV van 16 november 2021 hebben jullie onlangs bij de uitnodiging toegestuurd gekregen, evenals de bijbehorende stukken (verslag ALV 26-11-2020 en nieuwe statuten).

Deze brief maakt nu ook onderdeel uit van de stukken voor de ALV.

 1. Opening door de voorzitter Alex van Steenbrugge
  De horecasector is opnieuw getroffen door een van overheidswege bepaalde beperkte lockdown. Opnieuw is de horeca ‘de klos’. Naar ons gevoel geheel ten onrechte.

  Op landelijk niveau protesteert KHN voortdurend tegen deze ‘behandeling’ door de overheid. Lokaal kunnen we weinig uitrichten. Bedrijven die zich niet aan de regels houden hangt een zware sanctie boven het hoofd. Vandaar dat we niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we hebben wel sympathie voor dergelijke oproepen.

  De gemeente vragen we om consequent op te treden: ‘handhaven’ óf ‘niet handhaven’, maar de keuze dan ook duidelijk te communiceren met de branche. En niet zoals nu soms wel en soms niet handhaven.

 2. Financiën afdeling door penningmeester Pedro Bruijnes
  De voorgenomen BHV-training is in 2021 niet doorgegaan, evenals andere activiteiten. De kosten van de afdeling bestonden in 2021 voornamelijk uit vergaderkosten, contributiekosten en administratiekosten.

  De inkomsten van de afdeling bestonden in 2021 uit de jaarlijkse bijdragen van KHN. Anders dan begroot is besloten in 2021 de afdelingsbijdrage van de leden niet te innen.

  Het jaar 2021 zal met een positief saldo van ruim € 1.000 worden afgesloten.

  Het plan is om in 2022 opnieuw een ALV in combinatie met een activiteit te organiseren. Het bestuur stelt de vergadering voor de afdelingsbijdrage in 2022 wél te innen.

  Indien er geen op- en/of aanmerkingen op financiën van de afdeling zijn, wordt door de ALV goedkeuring (décharge) verleend aan het bestuur voor het financiële jaar 2021.

  Voor volgend jaar is de volgende begroting opgesteld, onder voorbehoud van coronamaatregelen. Geen op- of aanmerkingen betekent instemming van de leden met deze begroting.

  Begroting KHN Nunspeet 2022
  Inkomsten
  1. Vaste bijdrage KHN 1.250
  2. Variabele bijdrage KHN 40 x 11 440
  3. Ledenbijdrage 40 x 40 1.600
  4. Saldo 2021 1.036

  Totaal 4.326

  Uitgaven
  1. Wilddagen Vierhouten 750
  2. R&B Nunspeet 750
  3. Vergaderkosten 100
  4. Activiteit BHV / banenmarkt 2.000
  5. KHN Woerden 340
  6. Bankkosten 50
  7. Eindsaldo 336

  Totaal 4.326

 3. Benoeming Koert van der Vleuten tot bestuurslid
  Het bestuur stelt voor Koert van der Vleuten van Landgoedhotel Villa Vennendal te benoemen als bestuurslid. Het bestuur van Horecavereniging Nunspeet / KHN Afdeling Nunspeet bestaat nu uit:
  - Voorzitter : Alex van Steenbrugge (voorheen Beregoed)
  - Penningmeester : Pedro Bruijnes (Restaurant Joris)
  - Secretaris : Bas Tiemens (Hotel Vierhouten)
  - Lid : Koert van der Vleuten (Landgoedhotel Villa Vennendal)
  - Benedictus Benedictus (voorheen Mennorode en VVV) fungeert als ambtelijk secretaris.

  Het bestuur zoekt een 5e bestuurslid om daarmee ook te voldoen aan de statutaire eisen.

 4. Statuten
  KHN (‘Woerden’) heeft het een en ander verandert in de statuten voor de afdelingen om ze te laten aansluiten op de landelijke KHN-statuten. Om een afdeling van KHN te mogen zijn, moeten we de huidige statuten wat aanpassen. Gevraagd wordt in te stemmen met de (toegestuurde) gewijzigde statuten.

 5. ‘Wat houdt jou als ondernemer bezig’ en ‘wat speelt er in de gemeente’
  Het bestuur vond en vindt naar haar idee vaak weinig begrip bij de gemeente voor de horeca. Ook komt de gemeente onder meer toezeggingen omtrent een horecaconvenant niet na. Om deze reden heeft het bestuur enige tijd niet actief deelgenomen aan het Overleg Economische Zaken van de gemeente Nunspeet. Hierover heeft KHN Nunspeet in 2021 een brief geschreven aan B&W van de gemeente. Een antwoord op deze brief is helaas nooit ontvangen.

  Door de corona-situatie in 2021 voelde onze afwezigheid als een gemis. Koert van der Vleuten, in de loop van 2021 als aspirant bestuurslid in het bestuur, vertegenwoordigt KHN Nunspeet nu in het Overleg EZ. Dit overleg verloopt inhoudelijk nog niet naar volle tevredenheid van KHN Nunspeet.

  Graag hadden we met horecacollega’s van gedachten gewisseld omtrent ervaringen van de horecaondernemer in de gemeente. Helaas kan dat nu niet fysiek. Het bestuur staat open voor contacten met de leden. Bel of mail wanneer je dat wenselijk of nodig acht.

 6. Banenmarkt
  Het bestuur is benieuwd naar de mening van de leden omtrent een door KHN Nunspeet te organiseren banenmarkt voor horecapersoneel, mogelijk in samenwerking met derden. Laat het weten aan het bestuur via een mailtje aan khn.nunspeet@gmail.com.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens