De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen.

Haarlemmermeer is verdeeld in 6 gebieden. Elk gebied heeft een eigen contactpersoon: de gebiedsmanager. Deze gebiedsmanagers brengen de juiste mensen bij elkaar om zaken aan te pakken in hun gebied. Ze zijn het aanspreekpunt voor alle instanties en voor partners waarmee de gemeente samenwerkt, zoals politie, scholen of dorps- en wijkraden.

De gebiedsmanager: 

  • Is hét aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden, ondernemers, politie, woningcorporatie, welzijnsorganisaties en allerlei andere organisaties in het gebied. Hij verbindt hen met de collega’s binnen de gemeente.
  • Signaleert en agendeert vraagstukken.
  • Adviseert de interne organisatie over participatievraagstukken, zet in op onderlinge samenwerking en goede communicatie.
  • Streeft naar samenhang in wat er zich voordoet in het gebied. Verbindt interne plan- en beleidsvorming. 

Alle mogelijke regelingen vinden we onder de tweede link https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/coronaloket-voor-ondernemers

Kijk hier voor het overzicht: De gebiedsmanagers | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)

  • Heb je vragen of ideeën over wat zich afspeelt in jouw wijk? Bel de gebiedsmanagers via 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.
  • Heb je een klacht of opmerking over de openbare buitenruimte (bijvoorbeeld over tegels die los zitten of over afval op straat)? Maak dan een een melding.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens