Lees hier welke belangrijke thema’s aan bod kwamen tijdens de regiovergadering van KHN Noord-Holland op 18 september in Restaurant Hotel Merlet in Schoorl.

Met een opkomst van 19 personen was de vergadering van 18 september tijdens de Regio Inspiratiedag een zeer constructieve ochtend waarin iedereen zijn mening kon geven over de plannen die op de agenda van de ledenvergadering van 26 september staan. Hieronder een beknopte samenvatting van de dag, de uitgebreide notulen kun je opvragen bij noordholland@khn.nl.

Voorstel contributieverhoging

Tijdens de Ledenraad zal gestemd worden over een voorstel tot verhoging van de contributie. Dit is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat KHN de service en ondersteuning kan blijven bieden die het nu doet en zich kan blijven richten op belangrijke speerpunten die zijn opgesteld n.a.v. het ledentevredenheidsonderzoek. Het werd al een beetje verwacht maar het voorstel leidde tijdens de vergadering tot een pittige discussie.

De aanwezigen uitten hun zorgen over het voorstel. Zal de verhoging leiden tot verlies van leden en daardoor verlies aan draagkracht bij de lokale en landelijke lobby? Wat is precies de oorzaak van de verhoging en kan dit wellicht ook op een andere manier opgelost worden? De vergadering heeft dan ook nog geen officieel standpunt in kunnen nemen. Er wordt besloten dat de voorzitter tijdens de komende ledenraad eerst zal vragen om een betere onderbouwing van deze contributieverhoging richting de leden.

Autonomie lokale afdelingen

Om meer ondernemers als bestuurders aan te trekken wil het landelijk bestuur stimuleren dat afdelingen onderdeel worden van de landelijke vereniging KHN. Door het wegvallen van allerlei wettelijke, administratieve verplichtingen zou het besturen van een afdeling dan eenvoudiger worden en er meer tijd overblijven voor de lokale belangenbehartiging en activiteiten. Ook zijn bestuurders dan niet meer privé aansprakelijk voor de afdeling. Er wordt benadrukt dat alle afdelingen zelf de keuze kunnen maken in hoeverre zij meegaan in deze verandering of dat zij hun afdeling toch autonoom willen houden.

De leden van de vergadering geven aan dat dit punt overlegd moet worden met de lokale besturen. Er is behoefte aan een uitgewerkt plan/handleiding waarin de mogelijke scenario’s verder uitgelegd worden. KHN geeft aan dit verzoek op te pakken en met een memo hierover richting de afdelingen te komen.

Wat verder nog ter sprake kwam:

  • Oproep tot nieuwe regiocommissie leden en een penningmeester. De commissie is met name op zoek naar bestuurders uit het westelijke en oostelijke deel van Noord-Holland.
  • De nieuwste ontwikkelingen binnen KHN werden besproken, waaronder de arbeidsmarktcampagne met hierbij een overzicht met de resultaten van de eerste vier maanden. Ook de digitale werkplaatsen voor ondernemers, en de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2024 werden aangestipt.
  • Er werd gewezen op de ledenvoordeelpartners van KHN. Ondernemers worden aangemoedigd deze kansen te benutten of de ledenvoordelen te gebruiken bij onderhandelingen met (huidige) leveranciers.

Ondernemers Inspiratiedag 4 december op Texel

Op 4 december kunnen alle bestuursleden uit Noord-Holland deelnemen aan een inspiratietour op Texel. Meer informatie en de uitnodiging volgt binnenkort maar deze dag wil je niet missen dus noteer hem alvast in je agenda!

Presentatie Martin van Bourgonje en rit met de zonnetrein

Aansluitend aan de vergadering hield Martin van Bourgonje een korte presentatie. Hij sprak over de geschiedenis van zijn bijzondere bedrijven en de uitdagingen waar hij de laatste jaren voor heeft gestaan. Hierna was het tijd voor een kleine verrassing. Het feit dat Merlet al 25 jaar in het bezit is van een Michelin-ster vond KHN Noord-Holland een mooie gelegenheid om Martin van Bougonje eens in het zonnetje te zetten en hier van harte mee te feliciteren.

Vervolgens stond een ontspannende rit door de duinen op het programma met de zonnetrein. Onder het genot van een lunchpakketje verzorgd door Merlet konden de aanwezigen genieten van het prachtige Schoorlse duinlandschap.

Kortom, het was een productieve en inspirerende dag. KHN Noord-Holland dankt Restaurant Hotel Merlet hartelijk voor de gastvrijheid!