Op 24 maart organiseren we - in samenwerking met de provincie Gelderand en de VeluweAlliantie - een informatiebijeenkomst over de ‘Recreatiezonering’.

Waar heeft de natuur rust nodig en waar ontvangen we nog graag de bezoekers van de Veluwe? Het is belangrijk dat je jouw mening geeft over het verloop van het proces en aangeeft met welke aspecten er rekening moet worden gehouden.

In een latere fase zal de conceptzoneringskaart voorliggen, daar wordt nu in de verschillende deelgebieden aan gewerkt.

Het proces moet uiteindelijk leiden naar een Zoneringskaart voor de Veluwe. Een kaart die wordt gebruikt bij het vergunnen van nieuwe ontwikkelingen, maar die ook de basis vormt voor het zoeken naar voorzieningen en routes die de bezoekers verleiden.

Recreatiezonering: geleiden door verleiden

Op de Veluwe hebben we veel aandacht voor optimale beleving van de natuur, het landschap en het erfgoed. Een goed middel om de bezoekers (bewoners én toeristen) te laten genieten van de Veluwe is bijvoorbeeld de route.

Voor fietsers is er nu al enige tijd het Knooppuntensysteem, voor wandelaars, mountainbikers en ruiters wordt er volop gewerkt aan kwaliteitsverbetering op dat vlak. Bij het opzetten van routes wordt steeds meer rekening gehouden met de natuurwaarden op de Veluwe. Op plekken waar de natuur niet veel verstoring kan gebruiken, worden geen routes aangelegd. Op andere fraaie plekken weer wel. Bestaande routes kunnen anders ingericht gaan worden. Zo willen men de wandelaars, fietsers en ruiters verleiden om bepaalde gebieden te mijden.

Hoe wordt er gewerkt aan de recreatiezonering

Het proces richt zich op samenwerking en het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een breed gedragen zoneringskaart. Deze kaart vormt de basis voor de argumentatie waarom iets al dan niet wordt vergund op de Veluwe. Wie het niet eens is met de inhoud kan uiteindelijk beroep of bezwaar aantekenen in de laatste fase van de besluitvorming. Daar willen wij niet op wachten en vandaar dat KHN en HISWA-RECRON aan de provincie Gelderland heeft gevraagd, om ook jou als ondernemeer op de Veluwe nadrukkelijk in het voortraject te vragen om jouw mening.

Er worden vier voorbereidende deelkaarten gemaakt. Eén voor elke windrichting op de Veluwe, van Noord-West tot Zuid-Oost. Bij het opstellen van die deelkaarten wordt overlegd met de grondeigenaren, de gemeenten, de georganiseerde gebruikers en wie er verder graag betrokken wil zijn; jij als recreatieondernemer dus ook. Die deelkaarten bevatten een inventarisatie van een mogelijke zonering met daarbij aangegeven over welke aspecten consensus bestaat en waar knelpunten liggen. Uiteindelijk worden de knelpunten opgelost met een blik over de hele Veluwe.

Gasten van o.a. kampeer- en bungalowbedrijven, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van de Veluwe door de outdoorbedrijven, krijgen te maken met de recreatiezonering. Het is belangrijk dat je aanwezig bent op de bijeenkomst van 24 maart.

Enkele praktische zaken:

Datum en tijdstip:
Dinsdagmiddag 24 maart / aanvang 14:30 uur, afronding 16:00 uur

Locatie:
Landal GreenParks Rabbit Hill, Grevenhout 21, Nieuw-Milligen.

Aanmelden:
Aanmelden kan per mail via r.dijkgat@khn.nl.

Meer informatie lees je hier.

Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens