De gemeente Zandvoort vraagt je dit alvast te doen zodat bekend is welke evenementen in de regio Kennemerland worden georganiseerd. Zo kan worden ingespeeld op piekperiodes en zo kunnen o.a. meerdere evenementen op dezelfde data voorkomen!
Dit geldt zowel voor grootschalige evenementen als kleinschalige activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feest bij een strandpaviljoen, een sportactiviteit of een particuliere markt.

Het tijdig aanmelden van evenementen is noodzakelijk, zodat de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) tijdig inzicht heeft in het aantal evenementen in de regio. Deze vragen namelijk capaciteit van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).
Let op! Deze melding staat los van het formele vergunningstraject van gemeente Zandvoort.

Als de kalender is vastgesteld (begin november) en je datum is toegekend vragen we je een vergunningsaanvraag te doen, voor meer informatie check de informatieflyer!

Heb je vragen over de Regionale Evenementenkalender, neem dan contact op met Chantal Baas en/of Suzanne Woelinga via evenementencommissie@zandvoort.nl

Meer informatie over het organiseren van evenementen in Zandvoort vind je op www.zandvoort.nl/evenementen.

Aanmeldformulier Evenementen