Sinds 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen aangepast. Als horecaondernemer heeft u de verplichting om uw gasten te controleren op het coronatoegangsbewijs (via de QR-code).

De gemeente Haarlemmermeer wil graag van u horen hoeveel extra kosten u maakt om te voldoen aan de QR-controle. Samen vinden we een weg door deze coronapandemie.

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze controle. Voor Haarlemmermeer bedraagt het beschikbare bedrag € 340.000. Het aantal geregistreerde vergunningen bedraagt 376. Dit zou betekenen dat per vergunning € 904 beschikbaar is. Niet alle vergunninghouders zetten extra mensen in voor de controle.

De gemeente Haarlemmermeer vraagt u om inzicht te geven in de kosten die u maakt. Hiermee kan de gemeente een betere inschatting maken hoeveel subsidie er wordt gevraagd. Dit stelt de gemeente in staat om een goede verdeling te maken van het beschikbare subsidiebedrag.

Wat vraagt de gemeente?

 • Meld via de mail aan horeca@haarlemmermeer.nl of u gebruik wil maken van de subsidie;
 • Verstuur de mail zo spoedig mogelijk;
 • Vermeld uw bedrijfsnaam en adres;
 • Geef aan hoeveel kosten u denkt te (gaan) maken voor de periode 23 september ten met 31 december;
 • Lever een onderbouwing aan voor de gemaakte kosten.

Wat zijn de voorwaarden voor een subsidie?

 • U heeft een horecavergunning;
 • U maakt extra kosten voor ondersteuning bij het controleren van coronatoegangsbewijzen;
 • U maakt hiervoor kosten tussen 22 september 2021 en 31 december 2021.

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie?

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en socialezekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratieen aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs enidentiteitsdocument faciliteren;
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeldonder i tot en met iv.

Wat doet de gemeente Haarlemmermeer met de informatie?

 • Met de informatie kunnen we een betere verdeling van de beschikbare middelen maken;
 • We willen dat het volledige budget voor Haarlemmermeer benut kan worden;
 • De gemeente Haarlemmermeer moet de subsidieaanvragen verantwoorden bij de Veiligheidsregio Kennemerland;
 • Subsidiebudget dat de veiligheidsregio niet benut gaat, terug naar het rijk.

Voor de goede orde. Het gaat hier om een verzoek om informatie. U wordt daarna geïnformeerd hoe u een subsidie kunt aanvragen.

Ik vraag u vriendelijk maar ook dringend om uw medewerking.

Wethouder economie, Marja Ruigrok

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens