Op dinsdag 2 mei jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

Update kermisbeleidsregels
We hebben overleg gehad met de gemeente over de definitieve versie van de kermisbeleidsregels. De definitieve versie wordt volgende week door het college vastgesteld. De definitieve versie vind je hier. De verwachting is dat het wordt vastgesteld zonder verdere wijzigingen.

We hebben een aantal vragen gesteld. Een van de vragen is waarom er niet collectief een ontheffing artikel 35 voor het hele gebied aangevraagd kan worden. De gemeente geeft aan dat er dan sprake zou zijn van een evenement en evenemententerrein waar andere regels aan hangen. Bijvoorbeeld is de aanvrager dan verantwoordelijk wanneer er calamiteiten zijn in het gehele gebied. Voor volgend jaar zullen we kijken naar de mogelijkheden hierin.

In de kermisbeleidsregels hebben wij gelezen dat de loketfunctie niet mogelijk is. Echter heeft de gemeente aangegeven dat dit alleen voor de detailhandelszaken geldt. Voor de horeca is het dus wel toegestaan en verandert er niets ten opzichte van vorige jaren en mag er gewoon vanuit het terras geschonken worden.

De tijden voor de muziek waren in Edam aangepast van 23.00 naar 20.00 uur, maar dit is weer teruggedraaid. In Volendam is de muziek buiten tot 20.00 uur toegestaan, maar iedereen mag daarna in de horecazaak de normale bedrijfsvoering uitvoeren.

We hebben geïnformeerd waarom de veiligheidsregio 4.50 meter aan doorrijbreedte vraagt, terwijl het in andere regio’s 3.50 meter is. De gemeente geeft aan dat deze veiligheidsregio dit zo heeft gesteld.

De gemeente stuurt aan op het inleveren van een zorgplan wanneer je een artikel 35 ontheffing aanvraagt. Dit zou per cluster ingevuld kunnen worden. Daarnaast kun je bijvoorbeeld aangeven dat je gebruik maakt van een EHBO post in een ander gebied of cluster. Het gaat erom dat je het omschrijft en het duidelijk is.

De gemeente heeft aangegeven in oktober na de kermis de evaluatie rond te hebben zodat snel begonnen kan worden aan het opstellen van de kermisbeleidsregels voor de komende 5 jaar. Zo zal er worden bekeken wat de oorzaken zijn van de ambulance inzet. KHN heeft aangegeven dat de meeste gevallen veroorzaakt worden door personen die thuis zijn begonnen met drinken en heeft gevraagd hier goed naar te kijken.

Het bestuur van KHN geeft nogmaals aan dat we graag vanaf het begin betrokken willen worden. We willen samen optrekken, samenwerken en kijken naar de mogelijkheden en oplossingen die voor iedereen aantrekkelijk zijn, niet alleen schriftelijk op geproduceerde stukken, maar ook inhoudelijk het gesprek aan gaan wat de regels voor invloed hebben op de bedrijfsvoering. We willen de kermis organiseren voor de inwoners van Edam en Volendam omdat zij daarom vragen en deze graag bezoeken.

Voor de zomer willen we graag een overleg plannen met de betrokken partijen als de gemeente, de veiligheidsregio, de clusterhoofden, de organisatoren vanuit de tent, de EHBO etc. om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De gemeente neem initiatief om dit overleg te organiseren.

Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid
Ten aanzien van het opzetten van het systeem voor de Collectieve Horeca Ontzegging kunnen we melden dat we nog geen getekende stukken retour hebben van de gemeente om de aanvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen doen.

KHN Edam – Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.