De gemeente Coevorden heeft het bestuur van KHN Coevorden gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen. Het is belangrijk dat er een breed gedragen terrassenbeleid tot stand komt, denk & praat mee!

Geachte ondernemer,

De gemeente Coevorden is, in samenwerking met adviesbureau DTNP, gestart met het opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor terrassen in de hele gemeente. Graag nodigen wij u uit om in een klankbordgroep mee te denken over het toekomstige terrassenbeleid. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep vindt plaats op 12 oktober 10:00-11:30 (daarmee is de eerdere datum van 27 september komen te vervallen). Alle horecaondernemers uit de gemeente Coevorden zijn welkom!

Doel van de beleidsvisie voor terrassen
Horeca en terrassen vervullen een belangrijke rol in centrumgebieden. Ze creëren een plek van ontmoeting en ontspanning en hebben daarmee ook een brede maatschappelijke betekenis. Tegelijkertijd staan terrassen vaak in de openbare ruimte: op een plein, een breed trottoir of in een winkelstraat. Die openbare ruimte is ook bedoeld voor andere functies (waaronder bijvoorbeeld de weekmarkt). Om te zorgen dat de verschillende functies goed samen gebruik kunnen maken van de openbare ruimte is het van belang te bepalen waar terrassen mogen staan.

Doel van de klankbordgroep
In de klankbordgroep bespreken we de wensen van de horecaondernemers en we leggen er onze voorstellen voor het nieuwe terrassenbeleid voor. De klankbordgroep komt twee keer bij elkaar. Een keer aan het begin van het proces, en een keer voor de bespreking van het concept-beleid. Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 oktober lichten we het proces toe en leggen we de rol van de klankbordgroep verder uit. Daarnaast kunt u zelf uw aandachtspunten voor het terrassenbeleid aan de projectgroep voorleggen.

Resultaat
Het resultaat van het proces is een beknopte beleidsvisie voor terrassen in de hele gemeente Coevorden. In het beleid worden principes en basisregels voor gevelterrassen en mogelijk ook eilandterrassen bepaald. In het beleid dienen duidelijke regels over de ruimtelijke mogelijkheden voor terrassen te staan, zodat iedereen weet waar die aan toe is, maar er moet ook ruimte blijven voor innovatieve ondernemers met creatieve ideeën.

Komt u met ons meedenken over dit beleid?
Wij verwelkomen u graag op 12 oktober om 10 uur bij de Aleida Kramersingel 4.

Met vriendelijke groet,
Ramona Haak-van den Berg,
Accountmanager Retail & Horeca/beleidsadviseur economie
06 1147 0219/ R.Haak-vandenBerg@coevorden.nl