Namens Ramona Haak - Accountmanager Retail & Horeca/beleidsadviseur economie van gemeente Coevorden - informeren wij jou graag over de nieuwe datum van de bijeenkomst over het toekomstige terrassenbeleid. Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan! Dit betreft een beleid voor de hele gemeente Coevorden.

De gemeente Coevorden heeft het bestuur van KHN Coevorden gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Geachte ondernemer,

Door ziekte kon de bijeenkomst op 12 oktober niet doorgaan, hierbij een nieuwe datum! Hopelijk kunt u aanwezig zijn, ik ontvang graag een mailtje ter bevestiging van deelname via R.Haak-vandenBerg@coevorden.nl.

De gemeente Coevorden is, in samenwerking met adviesbureau DTNP, gestart met het opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor terrassen in de hele gemeente. Graag nodigen wij u uit om in een klankbordgroep mee te denken over het toekomstige terrassenbeleid. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep vindt plaats op 23 november om 13.00 tot 14.30 uur.

Doel van de beleidsvisie voor terrassen

Horeca en terrassen vervullen een belangrijke rol in centrumgebieden. Ze creëren een plek van ontmoeting en ontspanning en hebben daarmee ook een brede maatschappelijke betekenis. Tegelijkertijd staan terrassen vaak in de openbare ruimte: op een plein, een breed trottoir of in een winkelstraat. Die openbare ruimte is ook bedoeld voor andere functies (waaronder bijvoorbeeld de weekmarkt). Om te zorgen dat de verschillende functies goed samen gebruik kunnen maken van de openbare ruimte is het van belang te bepalen waar terrassen mogen staan.

Doel van de klankbordgroep

In de klankbordgroep bespreken we de wensen van de horecaondernemers en we leggen er onze voorstellen voor het nieuwe terrassenbeleid voor. De klankbordgroep komt twee keer bij elkaar. Een keer aan het begin van het proces, en een keer voor de bespreking van het concept-beleid. Tijdens de eerste bijeenkomst op 23 november lichten we het proces toe en leggen we de rol van de klankbordgroep verder uit. Daarnaast kunt u zelf uw aandachtspunten voor het terrassenbeleid aan de projectgroep voorleggen.

Resultaat

Het resultaat van het proces is een beknopte beleidsvisie voor terrassen in de hele gemeente Coevorden. In het beleid worden principes en basisregels voor gevelterrassen en mogelijk ook eilandterrassen bepaald. In het beleid dienen duidelijke regels over de ruimtelijke mogelijkheden voor terrassen te staan, zodat iedereen weet waar die aan toe is, maar er moet ook ruimte blijven voor innovatieve ondernemers met creatieve ideeën.

Komt u met ons meedenken over dit beleid?

Wij verwelkomen u graag op 23 november om 13:00 uur bij Kasteel 1.

Met vriendelijke groet,

Ramona Haak-van den Berg
Gemeente Coevorden
Accountmanager Retail & Horeca/beleidsadviseur economie
Tel.
06 11 47 02 19
www.coevorden.nl