Organisatoren van evenementen in Edam-Volendam hebben een brief ontvangen over het aanmelden van evenementen in 2023. Je dient vóór 1 november evenementen voor 2023 door te geven. Deze kunnen dan worden opgenomen in de evenementenkalender.

Zoals je wellicht weet zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van onze gemeente bepalingen opgenomen voor het houden van evenementen, feesten, optochten, wedstrijden en dergelijke. Om de bescherming van de openbare orde en veiligheid rondom evenementen e.d. zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is een vergunningstelsel ingevoerd. Dit betekent dat een ieder te allen tijde dringend verzocht wordt om voor een beoogd evenement een vergunning aan te vragen bij de burgemeester van Edam-Volendam, met dien verstande dat een vergunning voor een klein evenement (b.v. een braderie) 8 weken en een vergunning voor een groot evenement (b.v. Kermis en Waterdag) 6 maanden voor het beoogde evenement aangevraagd dient te worden.

Evenementenkalender

Je wordt dringend verzocht om uiterlijk op 1 november voorafgaande aan het jaar waarin een evenement plaats moet vinden, de burgemeester van dat voornemen in kennis te stellen. Op basis van de kennisgevingen wordt telkens de evenementenkalender voor het komende kalenderjaar vastgesteld. De lokale evenementenkalender wordt ingevoegd in de regionale evenementenkalender (regio Zaanstreek-Waterland) en zal niet alleen als algemeen toetsingskader worden gebruikt, maar dient ook voor het opstellen van dienstroosters van hulpdiensten (capaciteitsreservering), gemeentelijke (infrastructurele) projecten e.d. Indien derhalve een evenement hierin niet is opgenomen kan dat leiden tot het onthouden van een vergunning.

Nog niet definitief

Een vermelding op de evenementenkalender wil niet zeggen dat ook vergunning is/wordt verleend om het evenement te mogen organiseren/houden. Overigens staat het je vrij om naast de optie voor de evenementenkalender ook de aanvraag voor het te houden evenement alvast in te dienen. Dit geeft ruim op tijd duidelijkheid en je weet al dan niet aan welke voorwaarden je dient te voldoen

Lees hier de brief van de gemeente.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens