Op dinsdag 28 november zien we je graag tijdens een gezellige lunch bij Hotel & Restaurant De Fortuna, Spuistraat 3 Edam. Voorafgaand om 10.30 uur is de algemene ledenvergadering gepland van KHN Edam-Volendam. De vaste punten komen voorbij, maar we horen ook heel graag wat er bij jullie leeft en wat we kunnen oppakken.

Agenda

10.00 uur inloop

10.30 uur start vergadering

 • Opening, mededelingen en ingekomen stukken
 • Goedkeuring notulen ALV 15 november 2022 (op te vragen bij edamvolendam@khn.nl)
 • Terugblik op activiteiten 2023
 • Vooruitblik en doelstellingen voor beleidsplan 2024 en verder
 • Financiën
  • Jaarverslag 2022
  • Tussenstand 2023
  • Begroting 2024
 • Bestuurssamenstelling
  • Rooster van aftreden
  • Vacature voorzitter: Jan Zwarthoed zal (formeel) aftreden als voorzitter. Het bestuur van KHN Edam-Volendam draagt voorzitter a.i. Siem Kees Slegt voor als nieuwe voorzitter. Overige kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering opgeven bij het secretariaat via edamvolendam@khn.nl.
 • Hans Schutt is toegetreden tot het bestuur van KHN Edam-Volendam
  • Rondvraag

11.30 uur gastsprekers met o.a. ledenvoordelen KHN

12.00 uur gezamenlijke lunch

Mocht je punten hebben die we voor je op de agenda kunnen zetten of iemand willen voordragen voor het voorzitterschap, vernemen we het graag vóór 21 november.

We zien je aanmelding voor de vergadering graag tegemoet via edamvolendam@khn.nl.

Graag tot 28 november!