De gemeente Zandvoort is gestart met het ontwikkelen van nieuw evenementenbeleid. Het is waardevol gebruik te maken van de ideeën en creativiteit in de gemeente. Op verschillende manieren worden daarom onder andere organisatoren, ondernemers, culturele instellingen en bewoners betrokken.

Dat gebeurt onder meer via enquêtes. De enquêtes worden verspreid onder organisatoren van evenementen, maar ook onder partijen die niet zelf evenementen organiseren maar wel een direct of indirect belang hebben bij een goed evenementenaanbod in Zandvoort . Denk daarbij aan verenigingen, ondernemers en culturele instellingen. Graag nodigen wij je uit deel te nemen aan dit onderzoek dat is opgezet in samenwerking met onderzoeksbureau Respons: https://www.onderzoek-respons.nl/?f=jj30fm8hej

Het invullen van de vragenlijst kost een kleine 15 minuten en reageren kan tot en met 22 oktober a.s..

Met de resultaten kunnen we gericht werken aan een nieuw evenementenbeleid dat aansluit bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen.

Mochten er vragen zijn over actualisatie van het evenementenbeleid of je wilt hierover in gesprek, dan kun je contact opnemen met Chantal Baas (adviseur evenementen) gemeente Zandvoort via cbaas@haarlem.nl en/of 06-24696264.

Bij voorbaat dank voor je deelname!