Tijdens de jaarlijkse lintjesregen heeft Hans Vugts een lintje ontvangen.

Op het stadhuis in Amsterdam kreeg hij de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Halsema en mag hij zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Na zich vele jaren te hebben ingezet voor de horeca, het beroepsonderwijs, statushouders en diverse andere projecten heeft Hans Vugts zijn functie als directeur van Hotel Casa eind 2019 neergelegd. Zijn verdiensten voor de horecabedrijfstak en het onderwijs zijn groot. Voor diverse partijen, waaronder KHN Amsterdam, Hotel Casa, SVH, SBB, ROC Amsterdam, House of Hospitality, Ronald McDonald huis en Amsterdam Diner Foundation was dit aanleiding om voor hem een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen.

Een greep uit zijn activiteiten:

  • Als horecaondernemer heeft hij zich diep ingegraven in de vaak zeer technische materie en hij geldt als een autoriteit binnen de horeca. Hij verloor nooit het doel uit het oog waarvoor hij zich inzette. Steeds opnieuw zocht hij de afstemming met zijn achterban - ondernemers en werknemers uit de bedrijfstak horeca - om hun ideeën te horen, die hij trouw inbracht in vergaderingen en vaak heel succesvol wist te vertalen naar beleid. Kenmerkend voor Hans is de altijd constructieve wijze waarop hij ook met lastige issues omgaat: zoeken naar wat haalbaar is maar tegelijk wel "vechten" voor dat wat voor de bedrijfstak echt essentieel is.
  • Het hervormen en herpositioneren van het horeca beroepsonderwijs zodat dit optimaal zou aansluiten bij de wensen en belangen van het bedrijfsleven.
  • Voor een betere samenwerking en afstemming met het onderwijs er voor gezorgd dat er nieuwe vormen van onderwijs zijn ontstaan, dat o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en specifieke doelgroepen weer zijn gaan leren en dat zij succesvol de opleiding hebben kunnen afronden. Door zijn inspanningen werden er vaak ook nog banen gevonden voor deze doelgroep. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Op dit moment zijn de initiatieven rondom horeca en onderwijs in Amsterdam een voorbeeld voor de rest van Nederland.
  • Initiatiefnemer en medeoprichter van de Onderwijsdagen, House of Hospitality, waarin het horecaonderwijs en het horecabedrijfsleven nauw samenwerken. Dit heeft geleid tot een substantiële kwaliteitsverbetering en een grotere herkenbaarheid van het beroepsonderwijs voor horeca(leer)bedrijven.
  • AmsterdamDiner Foundation, de organisatie die zich ten doel heeft gesteld om een bijdrage te willen leveren aan een wereld zonder aids kon altijd een beroep doen op de ondersteuning van Hans. Hij stelde hotelkamers beschikbaar en was ook verantwoordelijk voor de operationele aansturing van loterijverkopers
  • Hans heeft zijn hotelnetwerk benaderd met het idee één of meerdere kamers in het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam dezelfde look & feel te geven als het betreffende hotel. Dankzij Hans zijn er nu al een aantal kamers in het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam volledig gerenoveerd door hotels.
  • Ondersteuning van de Stichting HVO Querido die mensen in een kwetsbare situatie helpt in hun streven om opnieuw de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.
  • Hij heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan de studentenhuisvesting in Amsterdam
  • Het opvangen en begeleiden van de eerste Syrische vluchtelingen. Hij heeft zich actief ingezet om statushouders aan werk te helpen.

Kortom, Hans heeft gedurende vele jaren een belangrijke verbindende rol in de Amsterdamse samenleving gespeeld. KHN is van mening dat Hans Vugts in al die jaren waarin hij zich in verschillende functies onbezoldigd inzette voor de belangen van onze bedrijfstak, een zeer bijzondere prestatie heeft geleverd. KHN feliciteert hem van harte!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens