De impact van de coronamaatregelen op de horecasector zijn gigantisch. Voor jou als ondernemer en voor de werkgelegenheid binnen de sector.

Vanuit Rijksoverheid zijn een reeks maatregelen ingesteld om behoud van werkgelegenheid te bevorderen. Signalen over het gebruik en de bereikbaarheid van de regelingen in Fryslân zijn wisselend. Graag zouden zij meer inzicht hebben in het gebruik en effect vanuit het perspectief van jou als ondernemer.

Onlangs heeft het European Tourism Future Instituut (ETFI) in opdracht van Provincie Fryslân ook jouw hulp gevraagd bij het in kaart brengen van de impact van de corona op de toeristische sector in Fryslân. Hierin was de impact op de werkgelegenheid een onderdeel van het geheel. Studenten van Stenden Hotel Management School doen parallel een onderzoek specifiek op dit thema en specifiek voor alleen de horeca.

Zij zijn bewust dat dit misschien al de tweede vragenlijst is die je in korte tijd toegezonden krijgt. Deze vragenlijst spitst zich expliciet toe op de effecten op de werkgelegenheid. Jouw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Vragenlijst
Klik hier voor het openen van de vragenlijst. Het invullen zal 5-10 minuten in beslag nemen. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem en de gegevens zullen niet herleidbaar zijn naar individuele bedrijven.

Mocht je inhoudelijke of technische vragen over dit onderzoek hebben, dan kun je contact opnemen met Monique Pruyt, projectleider Prowad Link en Waddenagenda: 058 2925887 / 06 46 22 49 83 / m.pruyt@fryslan.frl.

Nogmaals mede namens de studenten van NHL-Stenden bedankt voor jouw medewerking.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens