Per 1 november a.s. moeten de coronaterrassen opgeborgen worden en gaan de wintertijden van de reguliere terrassen in. Op je vergunning staat tot hoe lang dit is. De gemeente kan handhaven en een stap toepassen uit de handhavingsstrategie horeca.

Helaas is het ons niet gelukt om nogmaals een generieke verlenging van de coronaterrassen te krijgen na 1 november a.s. maar er is toegezegd na te gaan waar coronaterrassen omgezet kunnen worden in reguliere terrassen. Het heeft nu nog geen zin om een aanvraag te doen. De gemeente zal de wintermaanden gebruiken om voor te stellen hoe er mogelijk toch nog ondernemers een groter terras kunnen krijgen. KHN is actief in de lobby om dit zo gunstig mogelijk voor betrokken ondernemers te realiseren. Recent is door ons onderstaand bericht gestuurd aan het college. Als er meer bekend is zullen we dat laten weten.

Bericht aan college

Uiteraard waren we enthousiast over de passage uit het coalitieakkoord: "We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten".

Vervolgens kondigt de burgemeester namens u in de brief van 14 juli 2022 aan dat de toestemmingen voor tijdelijke terrasuitbreidingen per 31 oktober 2022 aflopen en niet verlengd zullen worden. Wel zal, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, actief worden onderzocht of de openbare ruimte die werd gebruikt voor de tijdelijke coronaterrassen kan worden omgezet naar permanente terrasruimte, mits dit geen overlast geeft. We hebben vernomen dat de stadsdelen hiertoe, in overleg met u, het initiatief zullen nemen.

We realiseren ons dat u een zorgvuldige afweging daarbij wilt maken. In het kader van die afweging willen we graag een aantal argumenten en denkrichtingen onder de aandacht brengen.

  1. Vaak ervaren we dat terrassen op de politieke agenda vanuit negatieve aspecten worden benaderd. Overlast in een buurt en druk op de openbare ruimte. Daar waar dat het geval is moet u uiteraard kritisch zijn. Wij ervaren echter dat op heel veel plekken deze overlast er niet is en er ook voldoende ruimte is. Een algehele beperking op omzetten van coronaterrassen naar reguliere terrassen zou onredelijk en overbodig zijn. Zelfs in het centrum.

  2. We willen graag een aantal andere invalshoeken van een terras onder uw aandacht brengen:
  • Sinds corona, maar ook daarvoor al, zien we een trend dat het buitenleven belangrijker is dan ooit. Er is een toenemende vraag naar zitplaatsen in de open lucht. Terrassen voorzien in de levensbehoefte van vele Amsterdammers. Veel Amsterdammers hebben immers geen tuin of balkon en gebruiken terrassen meer en meer om van de buitenlucht te genieten. Ook steeds meer, vaak kwetsbare mensen, wanen zich buiten veiliger dan binnen.
  • Terrassen zorgen voor een levendig straatbeeld en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Als bewoners hun huizen verkopen zien we steeds vaker de foto's van horecaterrassen in de buurt op de Funda pagina. Ook draagt het bij aan de sociale veiligheid in het gebied. Het voorkomt dat er nog meer hangplekken komen en overlast is van straatdealers, berovingen, diefstal, enz.
  • Er zijn een aantal excessen, maar meestal levert het monotone stemgeluid van terrassen geen overlast op. Waar mensen zitten is er nauwelijks sprake van overlastgevend gedrag en zetten vrijwel alle ondernemers zich optimaal in om overlast te voorkomen.
  • Zoals eerder gezegd dragen terrassen bij aan een levendig straatbeeld en daarmee zijn ze van belang om looproutes van bezoekersstromen te beïnvloeden. Een terras zorgt voor zichtbaarheid van een zaak en kan bijdragen aan meer spreiding als alternatief voor een nabijgelegen gebied of straat. Daarnaast kan het de commercie in een gebied versterken waar je dat wilt ontwikkelen en in de gebieden waar je meer sociale controle wilt is een terras ook een goed instrument om in te zetten.
  • Terrasexploitatie is voor verreweg de meeste horecaondernemers van bijzonder groot belang. Niet alleen vanwege de inkomsten, maar ook vanwege de zichtbaarheid en als “visitekaartje’’. Op sommige plekken zijn nu terrassen mogelijk gemaakt die er anders niet waren en dat maakt een wezenlijk verschil en maakt het vaak ook mogelijk dat er een dag functie gerealiseerd kan worden.
  • Uiteraard is er een economisch belang. Door de toenemende behoefte aan verblijf in de open lucht zien we de laatste jaren de omzetten op onze terrassen toenemen. De effecten van twee jaar corona zijn nog niet voorbij. Voor de buitenwereld lijkt het alsof de Amsterdamse horeca als vanouds floreert. Helaas is de praktijk anders. We zijn als horeca een van de zwaarst getroffen branches door corona en zullen jaren nodig hebben om de opgebouwde schulden af te lossen. Vanaf 1 oktober jl. moeten de opgebouwde belastingschulden terugbetaald worden en worden onze bedrijven bovengemiddeld zwaar getroffen door de stijging van energiekosten, kosten op arbeid en hoge prijsindexering op huur. We kunnen onze prijzen beperkt verhogen en ons voor de consument niet uit de markt prijzen. Het bestedingsbudget is klein en daarmee neemt het consumentenvertrouwen af. De gast is steeds kritischer. Er zijn daarom ook zorgen over de toekomst hoe zich dit ontwikkelt als de koopkrachtreparatie voor veel consumenten tegenvalt. We zien nu al dat veel bedrijven te koop staan en wisselen van eigenaar.
  1. De huidige handhavingsstrategie biedt voldoende handvatten om terrasoverlast aan te pakken en dat wordt nu onvoldoende benut. We zijn ook in gesprek met de kwartiermaker handhavingsstrategie binnenstad om handhaving efficiënter in te zetten. We vinden het belangrijk dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en ook wij willen daarin graag verdere stappen zetten.

  2. Daarnaast denken we dat er al een mooie basis is voor het omzetten van de zogenaamde 'corona terrassen' naar permanente terrassen als daarbij de huidige voorschriften voor 'Tijdelijke regels terrassen 2022 vanwege covid-19, maatwerklocaties' worden toegepast. De praktijk heeft laten zien dat het op heel veel plaatsen goed werkt en geen overlast geeft.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens