Er is akkoord van de burgemeester om in de gemeente Haarlemmermeer de exploitatievergunning voor het terras als uitgangspunt te nemen en dat er op dat terras maximaal 2 tv-schermen mogen worden geplaatst.

Dit houdt in dat tafels en stoelen geplaatst moeten zijn conform exploitatievergunning en dat er dus niet opeens veel meer mensen op het terras voetbal kunnen kijken.

Daarbij worden tv-schermen gedogen bij alle wedstrijden tijdens EURO2024 met onderstaande spelregels:

  1. Het terras is vergund met een geldige exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28B APV;
  2. De uitzending op de terrassen niet eerder beginnen dan een kwartier voor aanvang van een wedstrijd en eindigen binnen een half uur na het einde van de uitzending of eerder indien de exploitatievergunning dit voorschrijft;
  3. De televisieschermen gericht zijn op het terras, zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken;
  4. Op de terrassen met televisieschermen geen verkoop van alcoholhoudende drank mag plaatsvinden doormiddel van buitentaps of mobiele taps;
  5. Het plaatsen van televisieschermen op geen enkele wijze leidt tot niet vergunde uitbreiding van het terras of uitwaaiering;
  6. Op naleving van deze regels strikt wordt toegezien door de exploitant of ondernemer;
  7. De terrassen die onder de overgangsregeling vallen, die nog geen terrasexploitatievergunning hebben als bedoeld in artikel 2.28B APV mogen ook gebruik maken van deze regels.

De kern is dat uitgegaan moet worden van de bestaande regels voor het terras die nu gelden. Dus geen extra tafeltjes of tafels op andere plekken of extra statafels enz. Dit om eventuele overlast beperkt te houden.

In Amsterdam zijn ook uitzonderlijke regels opgesteld omtrent evenementen. Vanaf de kwartfinale mogen onder voorwaarden zogenoemde public viewings worden georganiseerd. Een dergelijke vraag is in de gemeente Haarlemmermeer nog niet gesteld, maar mocht een dergelijk verzoek nog komen, zullen we geen toestemming verlenen. Dergelijke evenementen zijn niet aangemeld voor de kalender en kunnen veel inzet vragen van de diensten, capaciteit die niet beschikbaar is.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens