Begin oktober vond de General Assembly van HOTREC plaats in Stockholm. Uiteraard was KHN ook aanwezig bij de najaarsvergadering van HOTREC, om de ‘hot topics’ in de Europese gastvrijheidsbranche te bespreken. Op deze manier oefenen wij invloed uit richting de Europese Unie.

Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, komen de leden van HOTREC fysiek bij elkaar tijdens een General Assembly. Om ervaringen en best practices te delen, maar natuurlijk ook om bijgepraat te worden over de meest recente ontwikkelingen op de Europese thema’s.

De belangrijkste uitkomsten van de General Assembly van HOTREC

Europese samenwerking tussen horecabrancheorganisaties is belangrijk. Een deel van de wet- en regelgeving voor de horeca komt immers tot stand in Europa. Op het sociale domein bijvoorbeeld, zoals arbeidstijden en recht op een minimumloon. Maar ook op het terrein van duurzaamheid, bijvoorbeeld met betrekking tot voedselverspilling en the Green Deal van de Europese Commissie. En wat de denken over de ruimte die vanuit Europa kan worden gegeven om burgers en bedrijven te ondersteunen die te kampen hebben met grote gevolgen van de energiecrisis. De voorwaarden voor het kunnen verlenen van staatssteun door een nationale regering wordt bepaald in Europa.

  • Energiecrisis: een vertegenwoordiger van de Europese Commissie (EC) heeft een presentatie gegeven over waar de EC mee bezig is. Vanuit Europa worden onder andere de kaders voor staatssteun geregeld en op landenniveau kan daar dan verder invulling aan worden gegeven. Overal in Europa kampt men met dezelfde problemen. Wordt er gecompenseerd voor de stijgende energieprijzen, en zo ja, hoe? En is er ook oog voor mkb-ondernemers? Zeer herkenbare vraagstukken, met in veel landen, net als in Nederland, nog veel open einden.
  • Personeelskrapte: ook de personeelskrapte is een probleem dat overal in Europa speelt. Binnen Europa lobbyt HOTREC om het eenvoudiger te maken om arbeidskrachten te werven van buiten Europa. Binnen de landen zelf is iedere horecabrancheorganisatie op eigen wijze bezig om personeelskrapte aan te pakken. De grote lijnen zijn overal hetzelfde; zorg dat er voldoende mensen aan een horecaopleiding beginnen, investeer in menselijk kapitaal (goed werkgeverschap), blijf investeren in vaardigheden van werknemers, verbeter het imago van de sector, enzovoorts. Een ‘silver bullit’ is er niet, maar we kunnen wel van elkaar leren door goede voorbeelden te delen.
  • Duurzaamheid: we zijn ons er allemaal van bewust dat de huidige manier van produceren en het omgaan met de planeet op de lange termijn niet houdbaar is. Wat kun je daaraan doen als horecasector op een zodanige manier dat je wel maximaal gastvrij bent maar tegelijkertijd ook steeds meer klimaatneutraal? Zeker in tijden waarin door corona en de energiecrisis de investeringsmogelijkheden onder druk staan? Mooie voorbeelden werden gedeeld en in een panel besproken. De deelnemers waren een Zweedse hotelketen, een Zweedse restaurantketen die inzet op zoveel mogelijk gebruik van zelf verbouwde groenten en fruit en een recent geopende (cocktail)bar die 100% werkt met grondstoffen uit Zweden.

Dirk Beljaarts herkozen in het bestuur van HOTREC

Deze editie vonden ook de verkiezingen voor het hoofdbestuur plaats. KHN-directeur Dirk Beljaarts werd daarbij herkozen als lid van de Executive Committee, het hoofdbestuur van HOTREC. Niet alleen eervol maar ook belangrijk, want dat geeft ons als KHN wel net dat stukje meer invloed bij het bepalen waar door HOTREC in Europa op wordt ingezet.

Over HOTREC

HOTREC, de Europese belangenorganisatie voor hotels, restaurants en cafés, houdt wetgeving en beleidsvorming in de gaten en lobbyt bij het Europees Parlement en de Europese Commissie om hier invloed op uit te oefenen. Uitgangspunt hierbij is een goede concurrentiepositie voor horecaondernemers en het stimuleren van banen in gastvrijheid. De Europese belangenorganisatie voor de horeca vertegenwoordigt 43 Europese brancheorganisaties uit 36 landen. KHN is een van die brancheorganisaties en lobbyt via HOTREC dus ook op Europees niveau. KHN-directeur Dirk Beljaarts zit in het hoofdbestuur van HOTREC.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens