De gemeente wil graag voor 1 november horen hoeveel extra kosten je maakt om te voldoen aan de QR-controle.

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze controle. Voor Beverwijk bedraagt het beschikbare bedrag € 142.000. De gemeente wil inzicht in de extra kosten die je maakt t.b.v. het controleren van het coronatoegangsbewijs. Dit stelt de gemeente in staat om een goede verdeling te maken van het beschikbare subsidiebedrag. Dit is een vorm van financiële steun, de beschikbare middelen zijn niet bedoeld als een (volledige) kostendekking.

Wat vraagt de gemeente?

 • Meld per mail via veiligheid@beverwijk.nl of je gebruik wilt maken van de subsidie;
 • De gemeente hoort ook graag als je geen gebruik wilt maken of het niet weet via veiligheid@beverwijk.nl;
 • Verstuur de mail vóór maandag 1 november;
 • Vermeld bedrijfsnaam en adres;
 • Geef aan hoeveel extra kosten je denkt te (gaan) maken voor de periode 25 september tot en met 31 december;
 • Lever een toelichting op de kosten. Waar worden de kosten voor gemaakt, bijv. extra inhuur mensen t.b.v. controle, extra uren inzet van huidig personeel t.b.v. controle. Hoeveel extra uren/mensen worden ingezet/ingehuurd hiervoor etc..

Voorwaarden voor een subsidie

 • Je hebt een horecavergunning;
 • Je maakt extra kosten voor ondersteuning bij het controleren van coronatoegangsbewijzen (reguliere inzet valt hier niet onder);
 • Je maakt hiervoor kosten tussen 25 september 2021 en 31 december 2021.

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
 3. In geval van externe inhuur, de directe inhuurkosten;
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is en kostenverhogend werkt, over de kosten

Wat doet de gemeente Beverwijk met de informatie?

 • Met de informatie kan een betere verdeling van de beschikbare middelen worden gemaakt;
 • Dat het volledige budget voor Beverwijk benut kan worden;
 • De subsidieaanvragen moeten verantwoord worden bij de Veiligheidsregio Kennemerland;
 • Subsidiebudget dat de veiligheidsregio niet benut, gaat terug naar het rijk.

Het gaat hier om een verzoek om informatie. Je wordt nog geïnformeerd hoe je een subsidie kan aanvragen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens