Voor de periode 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022 kan er weer een verzoek tot vergoeding van kosten van controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) worden aangevraagd.

Ondersteuning

Ter ondersteuning van de gemeentelijke handhavingstaak heeft elke gemeente wederom via de Veiligheidsregio een Rijksbijdrage ontvangen ter ondersteuning bij de handhavingstaak. Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat de besteding van deze gelden breed ter ondersteuning van de handhavingstaak mogen worden ingezet. De gemeente Hoeksche Waard heeft er weer voor gekozen om horecaondernemers, de sport-, welzijn- en cultuurverenigingen (inclusief stichtingen) en evenementenorganisatoren hierbij financieel te ondersteunen wanneer er kosten zijn gemaakt voor de controle van het ctb. Het gaat om aantoonbare kosten voor de controle. Deze kosten moeten blijken uit een factuur/loonspecificatie.

Vergoeding

De gemeente vergoedt de kosten van de inhuur van personeel en/of vrijwilligers en bijkomende materiële kosten. Je kunt daarbij denken aan afzetlinten, polsbandjes of stempels en dixi’s. Na 17 januari 2022 beoordeelt de gemeente de aanvragen. Naar aanleiding van deze beoordeling bepaalt de gemeente de hoogte van het uit te keren bedrag. Als door de aanvragen een budgetoverschrijding ontstaat, geldt een maximumvergoeding van € 5.000,-. Het kan dus zijn dat je minder uitgekeerd krijgt dan dat je had aangevraagd.

Aanvraag

Je kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen mailen naar CTB@gemeentehw.nl. Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Je dient elke aanvraag te onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat je de ingediende kosten gemaakt hebt zoals staat beschreven bij de voorwaarden. Je dient voor 7 april 2022 een aanvraag in te dienen.

Alle informatie is te vinden op: Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl)

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kun je deze ook stellen via CTB@gemeentehw.nl.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens