Helaas zijn de maatregelen om corona te bestrijden afgelopen periode telkens weer verscherpt. Naast (horeca)ondernemers worden ook verenigingen en evenementenorganisatoren weer zwaar getroffen.

Aanleiding
Volgens de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ is er een corona toegangsbewijs (ctb) noodzakelijk in Nederland voor het gebruik maken van sportlocaties, een locatie voor kunst en cultuur en eet-en drinkgelegenheden. Daarnaast moet alles om 17.00 gesloten zijn.

De controle moet uitgevoerd worden door “de beheerder” van een accommodatie. Dit is in sommige gevallen de eigenaar van een accommodatie/eet- en drinkgelegenheid, de aanbieder of de (sport)vereniging. In het laatste geval bij buitensporten als deze (sport)vereniging tevens de beheerder is van (sport)locatie, inclusief de kantine, kleedkamers en toiletten. Voor de binnensport is de vereniging de aanbieder van de sportactiviteiten en moet dus de controle doen. Toeschouwers zijn ook niet meer welkom op de sportcomplexen.

Ondersteuning
Ter ondersteuning van de gemeentelijke handhavingstaak heeft elke gemeente via de Veiligheidsregio een Rijksbijdrage ontvangen ter ondersteuning bij de handhavingstaak. Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat de besteding van deze gelden breed ter ondersteuning van de handhavingstaak mogen worden ingezet. Omdat handhavers door schaarste moeilijk zijn in te huren, worden deze gelden door gemeenten veelal ingezet om de ondernemers en verenigingen te ondersteunen bij de toegangscontrole. De gemeente Hoeksche Waard heeft er voor gekozen om horecaondernemers, de sport-, welzijn- en cultuurverenigingen (inclusief stichtingen) en evenementenorganisatoren hierbij financieel te ondersteunen wanneer er kosten gemaakt worden voor de controle van het ctb. Het gaat om aantoonbare kosten voor de controle. Deze kosten moeten blijken uit een factuur.

Vergoeding
Wij vergoeden de kosten van de inhuur van personeel en/of vrijwilligers en bijkomende materiële kosten. Je kunt daarbij denken aan afzetlinten, polsbandjes of stempels en dixi’s. Landelijk is een bedrag van € 45 miljoen vrijgemaakt om bepaalde sectoren tegemoet te komen in de gemaakte kosten. Hiervan heeft gemeente Hoeksche Waard op basis van het aantal inwoners een bedrag van € 226.725,- ontvangen. Na 17 januari 2022 beoordeelt de gemeente de aanvragen. Naar aanleiding van deze beoordeling bepaalt de gemeente de hoogte van het aan jou uit te keren bedrag. Als door de aanvragen een budgetoverschrijding ontstaat, geldt een maximumvergoeding van € 5.000,-. Het kan dus zijn dat je minder uitgekeerd krijgt dan dat je aanvraagt.

Aanvraag
Je kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen mailen naar CTB@gemeentehw.nl. Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Je dient elke aanvraag te onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat je de ingediende kosten gemaakt hebt zoals staat beschreven bij de voorwaarden. Je dient voor 17 januari 2022 een aanvraag in te dienen.

Je kunt alle informatie vinden op: Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl)

Vragen
Mocht je vragen hebben, dan kun je deze ook stellen via genoemd emailadres.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens