Het is een rare en moeilijke tijd voor iedereen en de horeca wordt in deze periode specifiek hard geraakt door de maatregelen. Het voelt voor de gemeente Zaanstad dan ook raar om juist nu te vragen om een reactie op de concept horecavisie.

Eind november 2019 is een eerste bijeenkomst met horecaondernemers georganiseerd, om te horen waar opgaven en kansen liggen voor de Zaanse horeca. Aan vier tafelgesprekken is door ca 40 ondernemers input geleverd. Begin februari zijn de resultaten van de verkenning en de hieruit te destilleren koers gedeeld in een bijeenkomst met horecaondernemers.

Toen in maart 2020 de horeca dicht moest en het thuiswerken werd geadviseerd vanwege het coronavirus, is dit visietraject op een laag pitje gezet. Er werd gehoopt dat na de zomer weer fysiek met elkaar om tafel gezeten kon worden, dat bleek helaas maar in beperkte mate zo te zijn.

Met de horeca-begeleidingsgroep (afgevaardigden van de KHN Zaanstreek en een aantal Zaanse horecaondernemers) is in september 2020 de draad weer opgepakt. Hoewel de situatie voor de horecaondernemers totaal is veranderd en onzeker blijft, is met deze begeleidingsgroep besloten dit traject voort te zetten. Met deze visie zet de gemeente Zaandstad namelijk ook zaken in gang en/of worden opgelost, die minder afhankelijk zijn van de effecten van de lockdowns. Dit is ook het moment om met elkaar vooruit te kijken en in te zetten op een succesvolle en diverse branche.

Je wordt nu van de concept horecavisie op de hoogte gebracht. In de bijlage vind je de concept horecavisie, die samen met de horecabegeleidingsgroep is opgesteld. De visie is gebaseerd op het onderzoek en de analyse dat het bureau Van Spronsen voor de gemeente heeft gedaan en waarvan de resultaten in februari 2020 met je zij gedeeld. Deze concept visie wordt overigens nog opgemaakt tot een aansprekend document.

Ondanks dat je misschien nu niet in de gelegenheid bent of niet de behoefte voelt om te reageren op de concept horecavisie, willen de gemeente Zaanstad toch laten zien wat er gedaan is en je wel de mogelijkheid bieden om te reageren. Mocht je willen reageren dan kan dat door een mail te sturen aan Joris Blokpoel (j.blokpoel@zaanstad.nl). Als jouw mail vóór vrijdag 14 mei binnen is, kan je reactie meegenomen worden in de visie die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De planning is dat de horecavisie in de zomer van 2021 door de raad wordt vastgesteld. Daarna gaat de gemeente Zaanstad door met een traject van samenwerken met de Zaanse horecaondernemers en de KHN Zaanstreek om de Zaanse horeca op de kaart te zetten.

In ieder geval vriendelijk dank voor jouw bijdrage in dit traject en mocht je in de gelegenheid zijn te reageren op het concept van de horecavisie, dan is de gemeente Zaanstad daar heel blij mee.

Voor nu wordt je veel gezondheid en doorzettingskracht voor jouw bedrijf toegewenst

Horeca visie 0.7 ondernemers

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens