Vanuit zowel horecaondernemers als inwoners worden vragen gesteld over de weer in gebruik genomen coronaterrassen in de gemeente.

In het horecaoverleg met de burgemeester is afgesproken dat dit niet meer is toegestaan. De ondernemers die het aanvragen worden hierover geïnformeerd. Zij plaatsen dus geen coronaterras terwijl anderen dit, zonder aan te vragen, wel doen.

Vriendelijk verzoek om de terrassen per direct te verwijderen en niet meer te plaatsen om te voorkomen dat de gemeente handhavend moet optreden.

Tijdens het horecaoverleg zijn wel vragen gesteld over het terrassenbeleid. De gemeente gaf aan dat dit pas aan de orde komt bij de evaluatie van de horecanota Gastvrij Bergen. Dit wordt na het komend seizoen opgepakt wegens capaciteitsgebrek.