Het voornemen om touringcars te weren staat al enkele jaren op de agenda en is om verschillende redenen nog niet ingevoerd. KHN en andere partners zijn kritisch. De gemeente Amsterdam hoort graag van jou wat jij vindt van het nieuwe beleid.

We hebben oog voor de ambities van de gemeente, maar een symbool om de indruk te wekken dat er dan minder groepen bezoekers binnen S100 zullen komen en er minder CO2 uitstoot is vinden we ongeloofwaardig.

Het centrum van Amsterdam en zijn verschillende unieke locaties zullen altijd kunnen rekenen op interesse van groepen bezoekers en alternatieve vervoersvormen ten opzichte van de grotere touringcars bij een mogelijk verbod. De vele extra kleinere verkeersbewegingen lossen niets op en zorgen mogelijk voor andersoortige problemen zoals verkeersopstoppingen. Van meet af aan hebben we daarom ingezet op een zorgvuldig proces met meer aandacht voor de voorwaarden en om een werkbare situatie te realiseren.

KHN is verontrust over het feit dat nu alleen een verkeersbesluit en ontheffingenbeleid zijn uitgewerkt en voor inspraak worden aangeboden, maar dat er geen duidelijkheid is over het goed functioneren van een ontheffingen systeem. Met onder andere aandacht voor hoe touringcars uit het buitenland worden opgevangen, de extra toegezegde halteerplekken op strategisch goede locaties en het realiseren van goede en voldoende overstaplocaties nabij OV voorzieningen en op het water.

Het is niet duidelijk waar al deze instap- en uitstaplocaties komen en of dit voldoende is. Kortom, een complete uitwerking om het goed werkbaar te maken is ons toegezegd en lijkt nu geen of beperkt onderdeel te zijn van de besluitvorming.

We vragen ons ook af of de bestemmingen met grote bezoekerscapaciteiten voldoende zijn meegenomen in dit proces en of zij zich realiseren dat dit een enorme impact heeft. Neem de verschillende musea en culturele instellingen en dergelijke. Ook een deel van onze achterban. Eerder zaten die wel aan tafel, maar na corona zien we niet hoe die partijen betrokken zijn. Veel sectoren zijn nog niet hersteld van corona en de bezoekersaantallen blijven nog ver achter ten opzichte van 2019. In de beeldvorming en de zogenaamde drukte discussie doet het anders vermoeden, maar de realiteit is afwijkend. De juiste timing voor invoering van dit soort maatregelen is een belangrijk argument om rekening mee te houden en dat is door voormalige wethouders aan ons toegezegd.

Tevens vinden we dat de ontheffing voor specifieke doelgroepen voor alle soorten bestemmingen moet gelden, dus ook de commerciële bestemmingen en niet alleen als het over educatieve, culturele en kunstinstellingen gaat. Deze bestemmingen zijn immers onderdeel van het totaalpakket van het bezoek aan een specifiek gebied. Het zou omslachtig en wel erg gekunsteld worden als deze ‘kwetsbare’ groepen niet nabij hun hoofdactiviteit gebruik kunnen maken van ondergeschikte, maar relevante voorzieningen.

Waarom Touringcarbeleid?

Touringcars zijn voor groepsreizen handige en efficiënte vervoersmiddelen. Het succes van de touringcar heeft echter ook een keerzijde volgens de gemeente. Er is overlast voor bewoners, het past niet langer in het straatbeeld en het zware verkeer tast de bruggen en kaders aan. Men wil dus zware touringcars van meer dan 7,5 ton binnen de S100 per 1 januari 2024 gaan weren.

Wat gaat er veranderen?

  • Touringcars zwaarder dan 7,5 ton mogen per 2024 niet meer binnen de S100 rijden. Uitzondering is de corridor (Weesperstraat – Valkenburgerstraat - Kattenburgerstraat).
  • Ontheffing is alleen aan te vragen voor vervoer van basisschoolleerlingen, mensen met een beperking, ouderen en artiesten en alleen als zij van of naar educatieve, culturele en kunstinstellingen gaan.
  • Touringcars worden zoveel mogelijk opgevangen bij (nieuwe) halteer- en parkeerplaatsen aan de rand van de stad, bij voorkeur met overstap naar het OV.

Hoe dien je je bezwaar in?

De gemeente Amsterdam hoort graag van betrokkenen wat zij vinden van het nieuwe beleid. Hiervoor kan iedereen een zienswijze indienen. Deze kunnen van 2 februari tot en met 1 maart 2023 worden ingediend via: amsterdam.nl/touringcar. Alle relevante stukken zijn te vinden via deze link.

Wat doet KHN?

We zullen op basis van onder andere bovenstaande argumenten onze bezwaren via een zienswijze kenbaar maken en nagaan hoe we dit vanuit gezamenlijkheid met een aantal andere belanghebbende partners onder de aandacht kunnen brengen.

Vragen en/of opmerkingen?

Voor vragen en of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: touringcar@amsterdam.nl of met de regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam: Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens