Het college wil opnieuw € 150.000 beschikbaar stellen. Zij vraagt hiervoor op 8 april 2021 de goedkeuring van de gemeenteraad.

Lokaal worden ook de volgende steunmaatregelen voorgesteld:

  • Nieuw budget van € 150.000 inzetten voor het lokale herstelfonds en de looptijd verlengen tot en met 1 juli 2021.
  • Een tweede maal de ‘Motie OZB’ vanwege gedwongen sluiting uitwerken voor het eerste kwartaal 2021. De motie houdt in dat de opbrengsten uit OZB voor ondernemers, die op last van de overheid gesloten zijn, gecompenseerd worden.
  • Geen precariobelasting te heffen over de jaren 2020 en 2021.
  • De (tijdelijke) verruiming van terrassen te verlengen tot 25 oktober 2021, mits passend binnen de landelijke richtlijnen.

Maatwerk gemeentelijke belastingen/gemeentelijke huurders

De gemeente past voorlopig maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen daar waar de nood hoog is. Hetzelfde geldt voor het innen van de huurpenningen van de gemeentelijke huurders die ondanks de Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) in financiële nood verkeren.

Consensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder biedt zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wil je meer weten, neem dan contact op met Cocensus.

Informatie en aanvraag indienen

Heb je moeite de coronacrisis door te komen? Of heb je een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? De gemeente denkt graag met je mee.

Je kan contact opnemen met Viviènne Sanders, gebiedsregisseur Castricum en Bakkum, viviennesanders@debuch.nl.

Voor Akersloot, De Woude of Limmen kan je contact opnemen met gebiedsregisseur Mirjam van der Horst, mirjamvanderhorst@debuch.nl. Zij werken nauw samen met collega’s in het coronaloket van de BUCH werkorganisatie en het gemeentelijk corona-kernteam.

Wil je direct een aanvraag indienen? Dat kan ook via info@castricum.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. Aanvragen kan je doen tot 15 juli 2021.

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van je complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit wordt je schriftelijk geïnformeerd.

Voorwaarden

Ondernemers komen in aanmerking voor ondersteuning als:

  • Je niet in aanmerking komt voor landelijke regelingen.
  • Als deze onvoldoende zijn om de gevolgen van de coronacrisis te dragen.
  • De lokale steunmaatregelen zijn voor het herstel van de lokale economie, en
  • Voor investeringen gericht op het collectieve belang.

In alle gevallen van ondersteuning gaat het om maatwerk. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met crisisbegroting (bestand crisisbegroting invoegen) en financiële onderbouwing (jaarrekening 2020).

De lokale steunmaatregelen zijn niet bedoeld als aanvulling op het maandelijkse inkomen en om gemiste inkomsten te compenseren. Let op: de ondersteuning van het Herstelfonds is éénmalig.

Collectieve ideeën voor herstel

De gemeente nodigt (ondernemers)verenigingen, stichtingen en instellingen in de sectoren detailhandel, cultuur, sport en welzijn actief uit om initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op herstel. Een voorstel is helder en beknopt (maximaal driehonderd woorden), bevat een beschrijving van het initiatief en waarom het voldoet aan de criteria.

De criteria zijn:

Wat is de maatschappelijke impact, is het toekomstbestendig en bevordert het een eigen initiatief.

Je geeft aan wat de financiële bijdrage moet worden en waarom je deze bijdrage zelf niet (meer) kunt invullen. Op basis van deze gegevens neemt het college een besluit.

Zie ook: Lokale steunmaatregelen | Gemeente Castricum

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens