Heb jij extra kosten gemaakt voor het inzetten van personeel/vrijwilligers om de controle te kunnen uitvoeren of afzetmateriaal/polsbandjes aangeschaft? Maak dan gebruik van deze subsidieregeling en dien jouw aanvraag in!

Tijdens de bijeenkomst met alle horecaondernemers op woensdagochtend 3 november maakte de gemeente Dalfsen bekend de zogenaamde coronatoegangsbewijs (CTB) gelden hoogstwaarschijnlijk toe te kennen aan onder andere de horeca. Gisteren mocht jij -als horecaondernemer in de gemeente Dalfsen- dan daadwerkelijk de onderstaande bevestiging ontvangen van de gemeente Dalfsen. Met deze bevestiging geeft de gemeente Dalfsen gehoor aan de oproep die wij gedaan hebben.

In deze oproep hebben we de gemeente Dalfsen nogmaals gevraagd om vanuit de uitkering, die bedoeld is voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat verplicht is, ondernemers te compenseren voor de reeds gemaakt loon- en materiële kosten. Onderstaand alsnog de desbetreffende bevestiging van de gemeente Dalfsen.

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Tijdens het Veiligheidsberaad van 22 september jongstleden, heeft het kabinet aangekondigd de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het CTB op locaties waar dat verplicht is. Op 24 september 2021 is de specifieke uitkering toegekend aan de Veiligheidsregio IJsselland. Daarbij is de onderstaande beleidsdoelstelling opgegeven: De specifieke uitkering heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op CTB en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft besloten de toegekende Rijksmiddelen ter beschikking te stellen aan de horeca, sportverenigingen, sportscholen, Multifunctionele accommodaties (Kulturhusen) en culturele instellingen die verplicht zijn te controleren op het CTB, tot een maximumbedrag van 750 euro.

In aanmerking komende kosten

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, - vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance).

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de veiligheidsregio en in overeenstemming met de veiligheidsregio door derden gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Niet in aanmerking komende kosten voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

  1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
  2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

Indienen van de aanvraag: vóór 15 januari 2022!

Je dient jouw aanvraag in te dienen vóór 15 januari 2022 via het aanvraagformulier Aanvraag Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. Bij dit aanvraagformulier voeg je een verzamelfactuur/overzicht toe van alle gemaakte kosten zoals hierboven beschreven. Je hoeft hierbij geen achterliggende bonnen of facturen in te dienen. Indien nodig kunnen zij hier op een later moment nog wel om vragen. Met het indienen van de aanvraag conformeert de ondernemer/vereniging/organisatie zich aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van het CTB (de QR-code).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens