Ter compensatie van de gemaakte kosten voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen (CTB) heeft de gemeente de Fryske Marren de tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen ingevoerd.

De gemeente de Fryske Marren heeft geld beschikbaar gekregen van het Rijk om commerciële horecaondernemers, paracommerciële horeca (onder andere sportverenigingen) en culturele instellingen te ondersteunen bij de controle van coronatoegangsbewijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers en het aanschaffen van een scanner voor het toegangsbewijs. Deze organisaties hebben de taak om bezoekers vanaf 13 jaar te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie (vanaf 14 jaar).

Kosten die gemaakt zijn van 22 september tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor deze subsidie.

Hoe hoog is de subsidie?

De maximum te verlenen subsidie is € 1.000, afhankelijk van de gemaakte / te maken kosten. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die direct verbonden zijn met en noodzakelijk zijn voor de uit te voeren CTB controle. Er is een beperkt budget beschikbaar gemaakt. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanvragen voor ondernemers in de gemeente de Fryske Marren zie: Subsidie coronatoegangsbewijzen CTB controle | Gemeente De Fryske Marren.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens