In augustus is de gemeente Ermelo begonnen met het opstellen van een nieuwe visie op recreatie en toerisme met een uitvoeringsprogramma.

De gemeente Ermelo heeft het bestuur van KHN West Veluwe gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Visie toerisme en recreatie

In augustus is de gemeente Ermelo begonnen met het opstellen van een nieuwe visie op recreatie en toerisme met een uitvoeringsprogramma. Met de visie willen we samen met het maatschappelijke veld een langetermijnkoers voor de portefeuille toerisme en recreatie bepalen, waarbinnen de gemeente met de sector en partners aan de slag kan. De toekomstvisie moet een helder kader bieden voor nieuwe initiatieven (uitvoeringsprogramma). Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt ons hierbij. Ondertussen is de eerste informatie hiervoor opgehaald onder andere via een deskstudie, gesprekken met ondernemers en partnerorganisaties en een eerste ondernemersavond. Deze ondernemersavond vond vorige week plaats. Daar waren ook enkele horecaondernemers op af gekomen, maar wel een beperkt aantal. Binnenkort gaan we nog input ophalen bij inwoners van de gemeente Ermelo om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de kansen, aandachtspunten, ambities en doelen waar we aan gaan werken.

Uitnodiging voor een klankbordgroep

De komende maanden gaan we de visie verder uitwerken. De gemeente wil het toeristisch-recreatief beleid graag in nauwe samenwerking met de sector opstellen middels een klankbordgroep. Om gedurende het traject ideeën op te halen en om te toetsen of we op de goede weg zijn willen we graag een kleine klankbordgroep samenstellen met vertegenwoordigers van de sector, binnen en buiten het gebied. Ik ben op zoek naar een vertegenwoordiger van de horeca in Ermelo, die het perspectief van het belang van de horecasector in Ermelo en de achterban die daarbij hoort kan inbrengen in de visie. De tijdsinvestering is beperkt; twee sessies à 2 uur, plus wat voorbereidingstijd. De eerste klankbordsessie organiseren we op donderdagmiddag 14 december van 13.00 - 15.00 uur. De locatie volgt nog.

Doel bijeenkomst:

Het doel van deze eerste klankbordsessie is om input te verzamelen. Allereerst, willen we de eerste denklijnen van de visie en opgehaalde input tot nu toe met de klankbordgroep delen en daarop reflecteren. Daarnaast willen we verder doorpraten of deze inzichten herkenbaar zijn en verkennen en wat deze inzichten betekenen voor een nieuw toeristisch-recreatief beleid: de toekomst (de stip aan de horizon) en mogelijke ontwikkelrichtingen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via n.maarseveen@ermelo.nl of bel naar 0341 56 72 06 (maandag t/m donderdag).