Vandaag heeft de gemeente Kampen officieel bekendgemaakt gehoor te geven aan de oproep die we op 3 november, namens KHN Kampen/Zwartewaterland, hebben gedaan. Lees hoe je gebruik kunt maken van deze nieuwe subsidieregeling.

In deze oproep hebben we de gemeente Kampen gevraagd om vanuit de uitkering, die bedoeld is voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat verplicht is, ondernemers te compenseren voor de reeds gemaakt loon- en materiële kosten. Onderstaand de reactie van de gemeente Kampen.

Graag brengen we jullie op de hoogte van een nieuwe subsidieregeling waarmee de gemeente Kampen jullie tegemoet wil komen in de kosten van de controle van coronatoegangsbewijzen in jullie zaak.

In eerdere communicatie hebben we gezegd dat de gemeente jullie wil ondersteunen en hulp wil bieden bij het uitvoeren van deze maatregel. Deze regeling geeft hier handen en voeten aan. Op verzoek van vertegenwoordigers van jullie organisaties en met voorbeelden vanuit onze regio hebben we deze subsidieregeling voor Kampen ontwikkeld.

De regeling zorgt ervoor dat jullie bedrijven en organisaties een incidentele bijdrage van maximaal € 500 kunnen aanvragen ter ondersteuning van de extra inspanningen die jullie moeten doen voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Per organisatie kan dit bedrag worden aangevraagd voor gemaakte kosten in de periode tussen 22 september en 31 december 2021.

Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is in Kampen een budget van € 90.000 beschikbaar. Dit geld is een incidentele bijdrage voor de CTB-controles van de minister van Justitie en Veiligheid aan veiligheidsregio’s. Gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland werken de regeling verder zelf uit.

Meer informatie en het aanvraagformulier is vanaf donderdag 9 december vanaf 12.00 uur te vinden op de website: www.kampen.nl/subsidiectb.

De aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 december ingediend worden via dit mailadres (anderhalvemeter@kampen.nl). Alleen via dit mailadres, want alleen zo kunnen we de volgorde van binnenkomst vaststellen!

Zorg ervoor dat je in de onderwerp regel aangeeft voor welke sector je aanvraagt, zoals in deze mail, dan komt je aanvraag bij de juiste persoon terecht!

Met vragen kunnen jullie uiteraard contact opnemen met ons. We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie aanvragen tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens Anderhalvemeter-adviesteam

Wendy Spraakman

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens