Voorgaande jaren heeft de gemeente Noordenveld terrassen in de openbare ruimte toegestaan onder de vlag van corona. Op veel locaties is dit goed bevallen en willen zij hier een vervolg aan geven.

De gemeente Noordenveld heeft het bestuur van KHN Noordenveld gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste ondernemers,

Voorgaande jaren hebben we terrassen in de openbare ruimte toegestaan onder de vlag van corona. Op veel locaties is dit goed bevallen en willen wij en jullie hier een vervolg aangeven. Dit doen wij op twee manieren:

Het tijdelijk toestaan van terrassen in de openbare ruimte tot 1 oktober 2022 onder de volgende voorwaarden:

  • Vooraf is expliciet overleg geweest tussen u, de buren en direct belanghebbenden, over de plannen en openingstijden. In de door de gemeente geformuleerde uitgangspunten betreft dit buren binnen een straal van 50m. De verantwoordelijkheid voor het overleg ligt bij de horeca ondernemer;
  • Muziek is niet toegestaan.
  • De stoep moet zodanig vrijgehouden worden dat er een looproute ontstaat waarbij passanten 1,5m afstand kunnen houden.
  • Veiligheid staat voorop bij terrasuitbreiding en het gebruik van de openbare ruimte. Zowel de veiligheid voor de gezondheid als bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de omgeving;
  • Mochten de regels tussentijds veranderen dient u zich te ten alle tijden aan de door de rijksoverheid (RIVM) gestelde richtlijnen en het meest actuele horeca protocol (zie www.khn.nl). Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen leiden tot aanpassingen in de voorwaarden en/of toestemming.
  • De terrassen mogen niet overdekt (wel parasol geen hele partytenten ed.) en niet verwarmd worden en moeten na sluitingstijd van de openbare weg worden verwijderd. Mocht er later toch overlast zijn is het aan de ondernemer om afspraken met klager te maken anders zal het terras niet mogen blijven staan.
  • De openingstijden worden niet verruimd ten opzichte van het soort horecafunctie. Dus voor daghoreca blijft de sluitingstijd 19:00 uur en voor avondhoreca 23:00 uur.
  • De terrassen worden toegestaan tot 1 oktober 2022.

De horeca ondernemer levert een schets aan waarop duidelijk is waar het terras beoogd is en hoeveel tafel en stoelen worden voorzien, na voldaan te hebben aan bovengenoemde criteria en akkoord van de gemeente kan het terras worden geplaatst.

Beleid

In de tussentijd start de gemeente een procedure op om terrassen waar mogelijk en wenselijk structureel mogelijk te maken. Hierbij zullen zowel ondernemers als inwoners inspraak hebben. Dit kan dan ook tot gevolg hebben dat tijdelijk locaties niet definitief worden of juist nog locaties worden toegevoegd die nu nog niet in beeld zijn. Hierover worden jullie en omwonenden op een later tijdstip verder over bericht. We zullen de tijdelijke terrassen 2022 sowieso schouwen om te kijken welke situaties wenselijk en welke minder wenselijk zijn.

Ondanks het gure weer namens de gemeente Noordenveld een stralend seizoen gewenst!

Met vriendelijke groet,

Maxim Romashuk
Beleidsmedewerker economische zaken
Gemeente Noordenveld

Tel: 088-0508273
m.romashuk@noordenveld.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens