Op dit moment wordt in de gemeente Overbetuwe het zogenaamde Preventieakkoord opgesteld, met daarin plannen die bijdragen aan een gezonde leefstijl van inwoners: een rookvrije leefomgeving, verantwoord drugs- en alcoholgebruik en gezond gewicht.

Graag worden ook horecaondernemers betrokken bij het maken van de plannen die hieraan bijdragen, met name als het gaat om verantwoorde alcoholverstrekking en gezond aanbod / gezonde keus voor jeugd (kindermenu's). KHN ondersteunt deze ambitie van harte en zal zelf ook meedenken in het helpen van invullen van behoeften die jullie mogelijk op dit gebied hebben.

Verantwoorde alcoholverstrekking

Binnenkort kunnen horecaondernemers in Overbetuwe een uitnodiging verwachten vanuit de lokale preventieakkoord werkgroep, met de vraag of jullie hier (vanaf ca. november) inhoudelijk over in gesprek willen gaan met elkaar. Die vraag wordt nu al gesteld, zodat tijdig Preventieakkoord uitvoeringsbudget kan worden gereserveerd, om de eventuele afspraken en acties te kunnen realiseren. De inhoud van deze afspraken en acties bepalen jullie uiteraard helemaal zelf en gaan over zaken zoals het (structureel) trainen van barmedewerkers m.b.t. schenken aan minderjarigen of beschonkenen, het organiseren van mystery guest acties en/of het doorpakken op plannen die al eerder zelf of in samenwerking met de gemeente zijn ontwikkeld. Goed om te realiseren: ook supermarkten en sportclubs gaan aan de slag met dit thema.

Gezond aanbod voor jeugd

Later in het jaar volgt nog een persoonlijke uitnodiging voor restauranthouders om met de gezonde keus voor jeugd aan de slag te gaan. In september worden basisschoolleerlingen in Overbetuwe al gevraagd naar hun wensen en ideeën kindermenu's gezonder te maken en/of gezonde kindermenu's beter te promoten. Input die restauranthouders al dan niet kunnen gebruiken in hun bijdrage aan een gezondere omgeving.

Vragen?

Heb je vragen of wil je jezelf alvast aanmelden hierover mee te denken -nog zonder inspanningsverplichting-, mail dan naar preventieoverbetuwe@gmail.com.