Ter compensatie van de gemaakte kosten voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de 'Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen' ingevoerd.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft geld beschikbaar gekregen van het Rijk om commerciële horecaondernemers, paracommerciële horeca (onder andere sportverenigingen) en culturele instellingen te ondersteunen bij de controle van coronatoegangsbewijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers en het aanschaffen van een scanner voor het toegangsbewijs. Deze organisaties hebben de taak om bezoekers vanaf 13 jaar te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie (vanaf 14 jaar).

Wat zijn de voorwaarden?

 1. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:
  1. Verschuldigde loonkosten* van werknemers en arbeidskrachten, inclusief sociale zekerheidslasten, pensioenafdrachten en vakantiegeld;
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. Kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument;
  5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.
 2. De aanvraag is met financiële gegevens onderbouwd.
 3. In afwijking van artikel 9, lid 2 onder c, de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân, staat de regeling ook open voor aanvragers die activiteiten organiseren of voorzieningen exploiteren met het doel winst te maken.
 4. De kosten zijn of worden gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanvragen voor ondernemers in de gemeente Súdwest-Fryslân zie: Subsidieregeling Coronatoegangsbewijs | Gemeente Súdwest-Fryslân (sudwestfryslan.nl).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens