Door het afgeven van gedoogbeschikkingen werden, in verband met de uitzonderlijke maatregelen vanwege het coronavirus, ruimere terrassen toegestaan dan normaal gesproken mogelijk was.

Deze gedoogbeschikkingen hadden een looptijd tot 1 november 2021. De gemeente Waterland meldt het volgende over de gedoogbeschikkingen in de komende periode.

Looptijd gedoogbeschikking verlengd

De gemeente heeft besloten om de voorheen verleende gedoogbeschikkingen te verlengen. Dit houdt in dat de gedoogde terrassen ook nog worden toegestaan voor:

  • Winterterrassen van 1 november 2021 tot 1 maart 2022;
  • Zomerterrassen van 1 maart 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Voor de gedoogde terrassen wordt geen precario in rekening gebracht.

Horecaondernemers mogen de terrassen dus exploiteren conform de reeds afgegeven gedoogbeschikking. Als er behoefte is aan een ander terras dan met de afgegeven gedoogbeschikking is toegestaan, kunt u hiervoor een aanvraag indienen via vergunningen@waterland.nl. Bij deze aanvraag voegt u een plattegrond met de exacte locatie van het terras. Deze aanvraag zal dan nog beoordeeld worden.

Verzoek langer gedogen terrassen

KHN Waterland heeft het verzoek ingediend om de gedoogde terrassen voor langere tijd (tot 2026) toe te staan. De gemeente heeft besloten om nog geen toestemming te geven voor de langere termijn. Het komende jaar zal onderzocht worden of en onder welke voorwaarden eventueel voor de langere termijn toestemming kan worden verleend voor ruimere terrassen.

Maatregelen COVID-19

De afgegeven gedoogbeschikking staat los van de regels die gelden met betrekking tot het coronavirus. De regels uit de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 zijn dus onverkort van toepassing. Dit houdt in dat de terrassen alleen geopend mogen zijn als dit volgens de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 ook is toegestaan.

Vragen?

Wij gaan er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met het Team Vergunningen via vergunningen@waterland.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens