De gemeente stelt een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de controle van het CTB met zich meebrengt. Bijvoorbeeld voor het inhuren van extra personeel/vergoeding voor vrijwilligers. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag gekregen van het Rijk.

Gisteren heeft de gemeente Zwolle bekendgemaakt gehoor te geven aan de oproep die we op 4 november, namens KHN Zwolle en regio, hebben gedaan.

In deze oproep hebben we de gemeente Zwolle gevraagd om vanuit de uitkering, die bedoeld is voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat verplicht is, ondernemers te compenseren voor de reeds gemaakt loon- en materiële kosten. Onderstaand de reactie van de gemeente Zwolle.

Om verenigingen, instellingen en bedrijven tegemoet te komen in de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) , stelt de gemeente een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de controle van het CTB met zich meebrengt. Bijvoorbeeld voor het inhuren van extra personeel of een vergoeding voor vrijwilligers. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag gekregen van het Rijk.

Bedrijven, verenigingen en instellingen die in aanmerking komen voor de eenmalige vergoeding, kunnen vanaf woensdag 1 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021 een aanvraag indienen bij de gemeente.

Wie komt in aanmerking voor de vergoeding?
Bedrijven, verenigingen en instellingen in de horeca-, cultuur-, sport – en evenementensector zijn verplicht om het CTB te hanteren.
Deze sectoren komen in aanmerking voor de vergoeding. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die, op grond van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling', verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, personen de toegang ontzegt mag worden.
 • Alleen de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor de vergoeding

Hoe hoog is de vergoeding?
Per aanvraag is er minimaal € 400,- beschikbaar. Dit bedrag kan verhoogd worden, afhankelijk van het aantal aanvragen dat de gemeente binnenkrijgt.

Welke kosten worden er vergoed?
De volgende kosten komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking:

 • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder punt 1 tot en met 4.

Niet in aanmerking komende kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

Hoe vraag ik een vergoeding aan?

 • Vanaf woensdag 1 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021 kunt u een vergoeding aanvragen. Dat kan door het formulier onderaan deze pagina digitaal in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar ctbgelden@zwolle.nl.
 • Na 24 december worden de eenmalige vergoedingen vastgesteld en deze worden uiterlijk in februari 2022 uitgekeerd.

Aanvraagformulier digitaal aanvragen

Aanvraagformulier CTB

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens