Tweeëndertig gemeenten in Noord-Holland hebben een lobbybrief gestuurd naar demissionair minister president Rutte en minister Van 't van EZ o.a. met het verzoek om meer maatwerk in coronasteun.

In deze brief spreken zij hun waardering uit voor het gevoerde beleid en de inspanningen die de Rijksoverheid verricht om ondernemers die door de Covid-19 bestrijding in ernstige en soms zelfs onoverkomelijke problemen komen, te ondersteunen. Voor 80-90% van de ondernemers werken de regelingen voldoende tot goed, zo is hun inschatting.
Echter, als lokale overheden krijgen ook zij steeds vaker signalen van ondernemers die tussen wal en schip vallen. Het gaat hierbij meestal om ondernemers die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling en TVL.

Luister ook naar het radio interview op NPO1 met Erik Bekkering, wethouder EZ van de gemeente Bergen over het doel van deze brief.

Werkloosheid en verpaupering

Zij merken dat de geloofwaardigheid in zowel de landelijke als lokale overheid op het spel staat. Het kan niet zo zijn dat de ‘bijkomende schade’ geaccepteerd wordt. Dit heeft al vaker tot grote problemen achteraf geleid. En kan in dit geval, door het ‘omvallen’ van bedrijven, tot onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen de gemeenten.

Stress

De praktijk toont ondernemers in onacceptabele stress. Ondernemers en werkgevers die tientallen jaren met succes hebben gewerkt en die inmiddels het zelfstandig opgebouwde pensioen en privévermogen hebben moeten inzetten om de vaste lasten te kunnen betalen.

De regelingen zijn te algemeen, zodat er onvoldoende ondersteuning kan worden geleverd in specifieke gevallen die daar in alle redelijkheid wel voor in aanmerking komen. De optelsom van wetten en regels resulteren bij de uitvoering tot ongewenste vast lopers voor specifieke gevallen.

Aansluiten op praktijk

De bestuurders van alle 18 gemeenten in Noord Holland Noord, ondersteund door de provincie, het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord zijn er van overtuigd dat ook de Rijksoverheid er krachtig naar wil streven om de theorie van beleid en de ingezette regelingen zoveel mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. Zij constateren een groot verschil tussen theorie en praktijk en pleiten voor meer maatwerk in het geval van de NOW en TVL regelingen.

Zij vragen in de brief te luisteren naar de roep van de ondernemers, gemeenten, brancheverenigingen en belangenorganisaties die steeds luider in de media te horen is. En vervolgens maatwerk te leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL.

Val je ook buiten de boot of moet je hoge bedragen NOW en/of TVL vergoeding terug betalen? Meld je dan bij je gemeente of de KHN regiomanager van jouw afdeling.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens