De watersnood heeft de horeca- en recreatiesector bovenmatig zwaar getroffen door de samenloop met de corona maatregelen. In beide sectoren heeft het water schade aangericht aan panden, voorraden verloren doen gaan, terreinen en infrastructuur verwoest.

Bedrijven hebben met name in Q3, 2021 schade geleden. Verschillende bedrijven hebben daarnaast in Q4, 2021 de activiteiten (gedeeltelijk) nog niet kunnen hervatten. Voorzien is dat in een beperkt aantal gevallen dit ook in Q1, 2022 nog niet het geval is.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

De wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) dekt niet de schade voor omzetderving en de NOW en TVL dekken ook onvoldoende de misgelopen omzet, een extra regeling voor deze omzetderving is dus echt noodzakelijk voor Q3 en Q4, 2021 en Q1, 2022.

KHN & HISWA- RECRON hebben op 23 november de ‘Limburgse” 1e en 2e kamer nader geïnformeerd over de ontstane situatie.

In de position paper wordt de situatie toegelicht.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens