Het Landelijk Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland zoekt een lid voor de Commissie Sociale Zaken.

Over de Commissie Sociale Zaken

De Commissie Sociale Zaken is een adviescommissie ingesteld door het Landelijk Bestuur. De commissie adviseert het Landelijk Bestuur (on)gevraagd over sociaalrechtelijke thema’s die horecaondernemers raken (bijv. de Horeca-cao, arbeidsmarktvraagstukken of nieuwe arbeidswetgeving). De leden van de commissie zijn betrokken inhouds- en ervaringsdeskundigen vanuit de sector. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met een gezonde verhouding tussen ondernemers en HR-professionals en ook verdeling over doelgroepen. De commissie functioneert onder leiding van een voorzitter en komt 7 keer per jaar fysiek bij elkaar. Ook kunnen er ad hoc (online) meetings worden ingepland als de situatie hierom vraagt. De leden van de commissie hebben recht op een vergoeding o.b.v. de KHN-vacatieregeling.

Lid Commissie Sociale Zaken

De ideale ondernemer c.q. HR-professional als lid van de Commissie Sociale Zaken heeft zoveel mogelijk van de navolgende kwaliteiten:

  1. Overziet de personeelsvraagstukken van onze leden in perspectief van de bedrijfstak en heeft helikopterview;
  2. is in staat en bereid om de belangen van zijn eigen organisatie, directe omgeving of doelgroep te overstijgen;
  3. kan de verschillende deelbelangen van de sector tegen elkaar afwegen en vertalen naar adviezen in het belang van de gehele horecasector;
  4. heeft affiniteit met arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en arbeidsmarkt;
  5. de rol van adviseur past hem of haar;
  6. ondernemer of HR-professional (bij voorkeur eindverantwoordelijke) van/bij een horecabedrijf;
  7. is herkenbaar voor de leden van KHN. De commissie moet als geheel een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van het ledenbestand.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze rol? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 7 mei 2024 een schriftelijke motivatie waarom jij de geschikte persoon voor de commissie. Je kunt deze sturen naar Linda Risseeuw via l.risseeuw@khn.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Bunk (voorzitter Commissie Sociale Zaken) via 06-26332652.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens