De gemeente Amstelveen heeft vier medewerkers opgeleid om ondernemers met schulden te begeleiden.

Sinds oktober 2020 hebben ruim 80 Amstelveense ondernemers de weg naar schuldhulpverlening gevonden. Hiervan is inmiddels de helft van de ondernemers gestart met een schuldhulpverleningstraject.

Een gedeelte van de ondernemers is geholpen met een eenmalig advies om hun financiële problemen op te lossen. Een aantal ondernemers heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Soms sloten de wensen van de ondernemer niet aan bij wat er mogelijk is binnen de bestaande wetgeving of was bijvoorbeeld de onderneming niet levensvatbaar en wilde de ondernemer deze toch voortzetten.

Wethouder Marijn van Ballegooijen: “In de cijfers valt op dat veel ondernemers niet komen tot een aanvraag. Wij willen graag meer inzicht krijgen in de beweegredenen van ondernemers om het traject niet voort te zetten. Dit gaan we doen door de software hier beter op in te richten. De komende periode verwachten wij meer schuldbemiddelingen doordat we meer ondernemers langer in het bestand hebben. We monitoren de resultaten hiervan zodat tijdig bijgestuurd kan worden.”

Uitvoering schuldhulpverlening ondernemers

Ondernemers in de gemeente Amstelveen kunnen zich voor schuldhulpverlening melden bij het Amstelveenloket. Tijdens een gesprek wordt de financiële situatie besproken met gespecialiseerde (schuld)hulpverleners en wordt er samen gezocht naar oplossingen en mogelijkheden om de problemen weg te nemen of te beperken. Het uitgangspunt is dat er samen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een gezonde financiële basis. Afhankelijk van de situatie zijn verschillende oplossingen of combinaties van oplossingen denkbaar. Denk daarbij aan persoonlijk advies, schuldbemiddeling, saneringskrediet, onderzoek levensvatbaarheid van het bedrijf etc. Het advies en de steun van de gemeente zijn gratis.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente via www.amstelveen.nl/ondernemen/product/producten-en-diensten-voor-ondernemers-in-amstelveen_schuldhulpverlening_schuldhulpverlening-voor-ondernemers

Je kan contact opnemen met het Amstelveenloket via amstelveenloket@amstelveen.nl of via (020) 540 49 11.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens