Ongeloof en onbegrip over de nieuwe verordening waarbij toeristenbelasting mogelijk als instrument wordt ingezet om het aantal overnachtingen van toeristen in Amsterdam te reduceren.

Een groep bewoners is met 30.000 handtekeningen in staat gebleken het college en de gemeenteraad dusdanig te beïnvloeden dat de gemeente, bij een signaalwaarde van 12-18 miljoen verblijfsgasten in Amsterdam op basis van een verordening, wordt gedwongen om maatregelen te nemen om het aantal verblijfstoeristen te verlagen door een verbod op vakantieverhuur van woningen en inzet van het instrument toeristenbelasting. Een extreme verhoging van de toeristenbelasting behoort dan tot de mogelijke inzet.

Verweer

KHN heeft met behulp van juridische experts vanaf het begin verweer gevoerd. In eerste instantie voldeed het initiatief niet aan de voorwaarden, vervolgens leek het college er niet in mee te willen gaan en op het laatste moment, terwijl de gehele gastvrijheidssector in een diep dal zit, is het college als een blad aan de boom omgedraaid en stemt in met de verordening. Er is veel politieke druk uitgeoefend vanuit de raad. Een motie van de VVD om de voorwaarden de branche actief te betrekken bij een ‘te hoog’ aantal bezoekers is helaas niet aangenomen. Diverse gesprekken met gemeenteraadsvertegenwoordigers, inspraak tijdens de commissievergadering door KHN Amsterdam en Luxury Hotels of Amsterdam heeft niet kunnen voorkomen dat de verordening is aangenomen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het recent verschenen artikel: Amsterdammers maken zelf toerismeverordening - Binnenlands Bestuur.

Het volksinitiatief gaat over:

Jaarlijks monitoren van het aantal overnachtingsbezoekers, tweejaarlijks over toeristische draagkracht/ leefbaarheid> Lees en download hier het rapport.

  • Signaalwaarde/ bandbreedte is tussen de 12 -18 miljoen;
  • Bij het bereiken van deze waarden biedt het college een beleidsnota aan over in ieder geval: verbod vakantieverhuur en toeristenbelasting.

Gastvrijheidsindustrie niet op waarde geschat

We sluiten juridische procedures, schadeclaims e.d. voor de toekomst niet uit, maar hopen uiteraard op gezond verstand van het college en de raad. De initiatiefnemers en coalitiepartijen onderschatten de waarde van de gastvrijheidsindustrie voor de stad en de mogelijkheden die dat het college biedt. Een stad met minder toeristen zal minder middelen tot haar beschikking krijgen en is ook niet meer in staat om het hoge voorzieningenniveau in stand te houden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens