Op dinsdag 3 oktober jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

Kermis Volendam
De horecaondernemers zijn zeer tevreden over het verloop van de kermis. Alle clusterhoofden, beveiliging en afdeling veiligheid zijn van mening dat het goed is verlopen. In oktober volgt de evaluatie van de kermis. Het is in ieder geval een mooie opstap naar de kermis van volgend jaar.

28 november Ledenvergadering KHN Edam-Volendam
Op dinsdag 28 november hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland en we hebben een mooi programma samengesteld. Dit is een ideaal moment om je stem te laten horen en ons te laten weten waar we ons voor moeten inzetten. Zet 28 november vanaf 10.00 uur dus alvast in je agenda!

Informatie asielopvang Van der Valk Katwoude
De gemeente en een ondernemer zijn aangesloten in de bestuursvergadering om over de vluchtelingenopvang te praten in het Van der Valk Katwoude. Het nieuwsbericht hierover is inmiddels online te vinden via https://www.edam-volendam.nl/informatie-noodopvang-vluchtelingen-hotel-van-der-valk-katwoude.

Dinsdag 31 oktober informatie drugs
De gemeente Edam-Volendam plaatst op dinsdag 31 oktober in een unit op het Europaplein waar informatie wordt gegeven over drugs en drugsgebruik. Iedereen is uitgenodigd hiernaartoe te komen.

Punten voor het bestuur
We geven als bestuur aan dat we graag horen wat er speelt onder de horecaondernemers en welke inhoudelijke punten we kunnen oppakken. Stuur hiervoor een mail naar edamvolendam@khn.nl.

Woensdag 11 oktober Gemeente Edam Volendam organiseert informatieavond Mobiliteitsplan
Op 11 oktober om 19:00 uur staat de avond in het teken van het nieuwe Mobiliteitsplan van Edam-Volendam. De locatie is Julianaweg 137 (de kantine van de milieustraat in Volendam).

Het mobiliteitsplan sluit aan op onze omgevingsvisie van Edam-Volendam en vormt een doorkijk naar 2040. In tegenstelling tot het concrete Verkeersplan 2018-2023 vol specifieke projecten, zal het Mobiliteitsplan meer een nieuwe visie moeten uitdragen die nodig is om in stappen onze gemeente klaar te stomen voor een mobiliteitstransitie waar verkeersveiligheid en leefbaarheid bovenaan staan. Dit Mobiliteitsplan vertaalt zich automatisch in concrete doelen en maatregelen uitgezet in de tijd. De openstaande projecten uit het huidige Verkeersplan 2018-2023 worden met de komst van het Mobiliteitsplan niet opeens niet uitgevoerd.

Tot half september heeft iedere bewoner van de gemeente Edam-Volendam een online enquête kunnen invullen. De resultaten van deze enquête worden getoond tijdens deze avond. Tevens is er tijdens deze avond ruimschoots de tijd om aandachtspunten toe te lichten.

Aanmelden kan via verkeer@edam-volendam.nl.

En verder:

  • Het Toeristisch en Ondernemersplatform (TOP) is bezig met de kerstverlichting en een boom op het Europaplein.
  • Komende maandag 9 oktober organiseert de gemeente Edam-Volendam een inspiratietour naar Kampen. Opgeven kan via m.steltenpool@edam-volendam.nl.
  • Op 6 november vindt de landelijke KHN Bestuurdersdag plaats waar het bestuur voor is uitgenodigd.
  • Op 4 december vindt de regiovergadering van KHN Noord-Holland plaats op Texel. Een afvaardiging van het bestuur zal hier aanwezig zijn.

KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.