Tot 1 november 2022 waren er op locaties tijdelijke coronaterrassen toegestaan. Veel ondernemers hebben daar profijt van gehad en leverde dit geen of nauwelijks bezwaren op. Ook is in het coalitieakkoord de volgende passage opgenomen: “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten.” Ondanks deze passage is bepaald dat er geen aangepast beleid komt en er terughoudend mee omgegaan zal worden.

Vooral in de binnenstad geldt dat bijna alle terrassen al de maximale omvang hebben van wat binnen de regels is toegestaan. Daar zullen verzoeken voor uitbreiding in beginsel dan ook niet worden toegestaan. Alle aanvragen worden dus getoetst aan bestaand beleid.

Wat zijn de aandachtspunten daarbij?

Onder andere:

  • Geen terras op parkeerplekken of laad- en loshavens
  • Geen terrassen op het water/ponton/steiger/dekschuit
  • Geen afwijking van het bestemmingsplan
  • Geen terrassen bij niet horecabestemmingen, dus niet bij Retail
  • Geen terrassen in binnentuinen
  • Geen aanpassing openbare ruimte (fietsrekken, bankjes, boomspiegels verwijderen etc.)
  • Geen gesplitste terrassen of terrassen op middenterreinen
  • Er moet altijd een minimale doorloopruimte blijven van 1,50 meter en op drukke locaties kan dat meer zijn.
  • Er moet altijd direct zicht zijn vanuit de horeca inrichting op het terras

Doe je een aanvraag voor terrasuitbreiding dan ben je ook leges verschuldigd ook als de aanvraag niet gehonoreerd wordt. Houd hier rekening mee en voorkom dat je kosten steekt in een kansloze aanvraag. Voor de aanvraag exploitatievergunning terras ben je € 565,70 verschuldigd. Bij een toekenning (ongeacht de uitbreiding van het oppervlakte) komt daar nog € 401,30 bij voor de alcoholwetvergunning bij alcoholverstrekkende bedrijven.

Twijfel je of jouw idee voor een uitbreiding van een terras kansrijk is neem dan contact op met de afdeling vergunningen van je stadsdeel of met de gebiedsmakelaar in jouw gebied.

Ook kun je voor vragen contact opnemen met Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.

Hoe vraag je een aanpassing voor een groter terras aan? Zie https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/permanente-terrasuitbreiding-aanvragen/.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens