Wil jij zorgen dat mensen met een handicap gelijkwaardig kunnen meedoen in de stad? Zodat zij gebouwen, de ruimte buiten, websites of apps goed kunnen gebruiken? Vraag dan subsidie aan.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Veranderingen aan gebouwen of de ruimte buiten in Den Haag. Zodat mensen met een handicap er beter gebruik van kunnen maken (fysieke toegankelijkheid).
  • Aanpassingen aan websites en apps om te voldoen aan de richtlijnen toegankelijkheid (WCAG richtlijnen), zodat mensen met een handicap er beter gebruik van kunnen maken (digitale toegankelijkheid).
  • Activiteiten voor de bewustwording van de eigen invloed en inbreng op toegankelijkheid. Zodat mensen met een handicap zich welkom voelen, kunnen meedoen en erbij horen (sociale toegankelijkheid).

Gaat het om een kort project? En helpt het project de fysieke, digitale of sociale toegankelijkheid te verbeteren? Vraag dan projectsubsidie aan.

Gaat het om continue activiteiten (activiteiten over een langere periode)? En is het belangrijkste doel om iedereen te laten meedoen aan het leven in de stad? Vraag dan jaarsubsidie aan.

Let op! De activiteiten moeten in het kalenderjaar zijn afgerond.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie op de website van gemeente Den Haag Subsidie Toegankelijke stad voor iedereen aanvragen.