Je bent zelf verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid in jouw pand. De wetgever stelt eisen aan de brandveiligheid van panden. Hieronder lees je waar de eisen over gaan en waarop je moet letten om jouw verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Bouwbesluit 2012 en brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de vluchtroutes en de indeling van een pand in brandcompartimenten, zodat mensen veilig kunnen vluchten en de brand niet snel uitbreidt. In tabel 1 van het Bouwbesluit 2012 staat of een brandmeldinstallatie of een ontruimingsalarminstallatie verplicht is, zodat een brand snel wordt opgemerkt en iedereen op tijd kan vluchten. In de meeste gevallen moeten de brandbeveiligingsinstallaties in de horeca een geldig CCV-inspectiecertificaat hebben. In het Bouwbesluit 2012 staan de eisen aan de organisatie, zoals bedrijfshulpverleningen staan er eisen voor de aankleding van een ruimte en plaatsing van meubilair voor ruimtes waar dat belangrijk is.

Eisen aan installaties voor brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie moet zijn aangelegd zoals bedoeld in NEN 2535 om er zeker van te zijn dat een brand snel wordt gemeld. Een ontruimingsalarminstallatie moet zijn aangelegd volgens NEN 2575 om er zeker van te zijn dat het signaal te horen is, ook als er bijvoorbeeld muziek wordt gespeeld. Het onderhoud van de installaties moet worden uitgevoerd volgens NEN 2654, dat geeft zekerheid dat de brandmelders goed blijven werken.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is voor een horecapand in bijna alle gevallen niet (meer) nodig. Vroeger was dat een gebruiksvergunning. De omgevingsvergunning brandveilig gebruik is een onderdeel van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Als er meer dan 50 personen in het pand aanwezig kunnen zijn moet u wel een gebruiksmelding doen.

Een gebruiksmelding is niet meer nodig als het pand al een gebruiksvergunning heeft, of er eerder een gebruiksmelding is gedaan en het gebruik niet veranderd.

De omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding zijn gekoppeld aan het pand en niet aan de gebruiker. Als een nieuwe gebruiker het pand op dezelfde manier gaat gebruiken, blijft de omgevingsvergunning brandveilig gebruik of de gebruiksmelding geldig.

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding moet u vier weken voor de ingebruikname doen. Met een gebruiksmelding meldt u dat het pand in gebruik wordt genomen, voor welk soort gebruik en voor hoeveel personen.

De gemeente heeft vier weken de tijd om te reageren op de gebruiksmelding. De gemeente kan bijvoorbeeld een controle uitvoeren om te kijken of het gebouw aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. De gemeente mag ook na deze vier weken dergelijke controles uitoefenen. Als de gemeente meent dat zij moet handhaven, bijvoorbeeld vanwege de brandveiligheid, kan zij nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik. De gemeente is bevoegd de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 rechtstreeks te handhaven.

Als het gebruik van het pand wijzigt (u wilt bijvoorbeeld meer personen in uw pand toelaten), moet een u nieuwe gebruiksmelding doen. Een (nieuwe) gebruiksmelding kunt u indienen via Omgevingsloket online. www.omgevingsloket.nl

Wonen boven winkels en horeca

Er wonen vaak mensen boven horeca en winkels. De veilige indeling in brandcompartimenten is bij oudere panden vaak niet in orde. De vloer tussen de winkel of horecagelegenheid en de bovenwoning moet bijvoorbeeld brandwerend zijn. De vluchtroute vanuit de bovenwoning gaat vaak door de winkel of horecagelegenheid. Dit is niet toegestaan. De vluchtroute vanuit de bovenwoning moet brandwerend zijn gescheiden van de winkel of horecagelegenheid. Als er brand is in de horecagelegenheid moet de bewoner genoeg tijd hebben om veilig buiten kunnen komen.

Als u merkt dat bewoners behoefte hebben aan een voorlichting over hoe zij het beste kunnen handelen bij brand en ook zelf brand in huis kunnen voorkomen dan dit worden aangevraagd bij de VRU via vru.nl/brandveiligheid.

Meer informatie over brandveiligheid

Voor een pand met een horeca of winkelfunctie zijn een aantal regels vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Mocht u nadere informatie willen, laat u dan informeren door een (brand)veiligheidsadviseur. Een installatie met CCV-keurmerk voldoet aan de eisen in de normen. Onderhoud met CCV-keurmerk wordt uitgevoerd volgens de norm.

Bron: Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Of kijk voor meer informatie op de website van onze brandveiligheidspartners Chubb Fire & Security en BRN Brandbeveiliging.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens