KHN Amsterdam heeft uiteraard aangedrongen op verlenging van deze regeling. Meer dan ooit zullen veel bedrijven deze ruimte nodig hebben om te kunnen overleven.

Automatische verlenging

De tijdelijke terrasuitbreidingen die in de zomer van 2020 en/of de winter van 2020/2021 zijn toegestaan zullen waar mogelijk automatisch verlengd worden, zonder dat daar een nieuwe aanvraag voor nodig is. Als er door wijzigingen in de openbare ruimte, veelvuldige klachten of andere omstandigheden een nieuwe beoordeling nodig is voor er van verlenging sprake kan zijn, dan zal de ondernemer daarvan op de hoogte worden gesteld.

Nieuwe of gewijzigde aanvraag

Ondernemers die om welke reden dan ook eerder geen aanvraag hebben gedaan, kunnen dat alsnog doen. Ook staat het ondernemers vrij een gewijzigde aanvraag te doen als dat gewenst of noodzakelijk is. Je kunt dan een verzoek indienden je eigen stadsdeelbestuur. In de voorwaarden staat onder meer dat horecaondernemers moeten aantonen dat ze met omwonenden en ondernemers in de buurt hebben overlegd en dat de 1,5 meter afstand leidend is. Er moet een fysieke relatie zijn met het bestaande terras of horecagelegenheid. Ondernemers moeten vanuit het pand waarin het horecabedrijf is gevestigd toezicht kunnen houden op het volledige terras.

Precario vrijstelling

Net als vorig jaar rekent de gemeente ook dit jaar geen precario voor terrassen.

Voor meer informatie verwijzen we naar onderstaande:

Heb je vragen, neem dan contact op met de regiomanagers van KHN Amsterdam: Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09 of Simone van Laar s.vanlaar@khn.nl / 06 22 80 68 92.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens