College van burgemeester en wethouders geeft alsnog gehoor aan oproep.

In tegenstelling tot eerdere berichten, waarin duidelijk naar voren kwam dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe geen gehoor zou geven aan onze oproep om de zogenaamde CoronaToegangsBewijzen (CTB) gelden individueel toe te kennen aan de (horeca)ondernemers die QR-plichtig zijn, heeft de gemeente Olst-Wijhe ons eerder deze week laten weten alsnog gehoor te geven aan onze oproep van 5 november jl. Als het goed is heb je woensdag 22 december jl. het onderstaande bericht van de gemeente mogen ontvangen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan bij deze:

Beste horeca ondernemer in Olst-Wijhe,

Het Rijk heeft aan gemeenten een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen (CTB). In Olst-Wijhe zijn geen brede initiatieven geweest waarvoor deze middelen aangewend konden worden. En om het geld niet naar het Rijk terug te laten vloeien heeft het college van burgemeester en wethouder van Olst-Wijhe heeft op 21 december jl. besloten om het beschikbare budget te verdelen onder bedrijven en organisaties die corona-toegangsbewijzen moesten controleren vanaf 22 september jl.

Als tegemoetkoming in de kosten is voor de horeca ondernemers een eenmalige bijdrage van € 500 beschikbaar. Hebt u in de periode 22 september t/m 31 december 2021 controle op de CTB moeten uitvoeren, dan mag u een aanvraag voor subsidie controle CTB indienen.

Wat kunt u doen?
U dient het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en via email (i.harmens@olst-wijhe.nl) of post (t.a.v. Gemeente Olst-Wijhe, mevrouw Harmens, Postbus 23 8130 AA Wijhe) terug sturen naar de gemeente. Aanvragen kunnen tot 31 december 2021 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum, worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier wordt het bedrag overgemaakt.

Bijlagen:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens