Het bestuur van KHN Echt & Susteren deelt op verzoek van gemeente Echt-Susteren informatie over het nieuwe hotelplan naast de A2 in Echt.

Donderdag is een digitale info bijeenkomst waarvoor jij je kunt aanmelden. Indien jullie nog een aparte bijeenkomst met de gemeente willen, geef het dan door aan regiomanager Christiaan Fijen (c.fijen@khn.nl), dan gaan we dat regelen!

Beste ondernemer,

Hierbij willen wij u informeren over een initiatief voor een hotelontwikkeling op de locatie Poort van Echt, aan de Aasterbergerweg, naast de Carwash.

Gemakshalve verwijzen wij u voor de beschrijving van de plannen naar de bijgaande raadsinformatiebrief.

Op donderdag 1 april a.s. om 19.00 uur vindt een algemene, digitale informatiebijeenkomst plaats voor alle belangstellenden. U kunt zich tot en met woensdag 31 maart a.s. aanmelden via het mailadres aanmelden@derrez.com onder vermelding van ‘Poort van Echt’.

U krijgt dan vervolgens een link toegestuurd waarmee u kunt inloggen op de infoavond. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vervolgens m.i.v. 2 april a.s. gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende die termijn is het mogelijk om formele zienswijzen kenbaar te maken.

Wij verwachten niet dat dit plan op enige wijze negatieve gevolgen zal hebben voor uw onderneming, integendeel, maar we kunnen ons wel heel goed voorstellen dat bijv. onze horecaondernemers het plan pas willen omarmen, als ze kennis hebben kunnen nemen van het beoogde hotel- en horecaconcept op die locatie. Dat concept zal tijdens de informatiebijeenkomst op 1 april a.s. niet uitvoerig aan de orde komen, maar wij willen graag in deze, of andere eventuele informatiebehoeften voorzien. Afhankelijk van het aantal belangstellenden, zal dat in deze tijden waarschijnlijk enkel digitaal mogelijk zijn.

Wilt u ons a.u.b. zo spoedig mogelijk na de algemene informatieavond, echter bij voorkeur voor 9 april a.s. laten weten óf u behoefte heeft aan nadere informatie, en zo ja, aan welke informatie? Dan kunnen wij bezien op welke wijze wij snel en nauwkeurig, eventueel collectief, in deze informatie kunnen voorzien.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@echt-susteren.nl onder vermelding van “informatie Poort van Echt” in het onderwerp. U kunt uiteraard ook altijd telefonisch informatie opvragen over dit project, mocht u dat gemakkelijker vinden.

Met vriendelijke groet,

Hugo Zontrop | Accountmanager bedrijven | Gemeente Echt-Susteren
Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T 06 11388642 | E h.zontrop@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens