Op de agenda staat onder andere het onderwerp toeristenbelasting, de vernieuwing van het horecabeleid en de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten.

KHN Amstelland nodigt je hierbij van harte uit voor het hoteloverleg.

Wanneer: Woensdag 24 mei 2023
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Waar: Grand Hotel Amstelveen, Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen

Tijdens dit overleg zal wethouder Adam Elzakalai aanwezig zijn om kennis te maken en een aantal punten te bespreken. Ook is Martijn-Gijs van den Broek van VisitorData aanwezig om vanuit het digitale nachtregister informatie te geven over herstel na corona.

Bijgaand de agenda en het verslag van de vorige bijeenkomst.

Aanmelden
Graag hoor ik of je aanwezig bent via m.geerlings@khn.nl. Ook als je niet in de gelegenheid bent om te komen en geen vervanger hebt hoor ik het graag.

Wij hopen jou of jouw vertegenwoordiger op 24 mei te zien bij Grand Hotel.