Grijp de unieke kans om de potentie van jouw bedrijf optimaal te benutten met het Expertteam DGH! Koninklijke Horeca Nederland en partners bieden een multidisciplinair team van experts die onafhankelijk en met een frisse blik naar jouw bedrijf kijken.

Wat is het Expertteam DGH?

Het Expertteam DGH bestaat uit een selecte groep experts met verschillende specialisaties binnen jouw branche. Deze multidisciplinaire experts kijken onafhankelijk en met een frisse blik naar jullie bedrijven. Ze bieden inzichten, nieuwe perspectieven en concrete adviezen om de potentie van jullie bedrijven optimaal te benutten.

Wat zijn de voordelen?

  • Onafhankelijk en professioneel advies: Het Expertteam DGH biedt een unieke kans om te reflecteren met experts die beschikken over ruime kennis en ervaring binnen jullie sector.
  • Snelle resultaten: Door de gezamenlijke inzet van diverse expertises komen zij snel tot de kern van jullie uitdagingen en bieden zij concrete oplossingen.
  • Coaching op maat: Na de expertsessie is er de mogelijkheid om samen met een coach aan de slag te gaan met de adviezen en bevindingen van het team, gedurende maximaal 40 uur.
  • Beperkte financiële investering: Dankzij de steun van Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe is jullie eigen bijdrage slechts een fractie van de werkelijke kosten.

Hoe kunnen jullie deelnemen?

Deelname aan het Expertteam DGH is exclusief voor bedrijven in de sectoren dagrecreatie, groepen en hotels. Meer informatie over Expertteam DGH vind je op de website van Recreatieschap Drenthe. Zie ook bijgaande PDF.

Meld je eenvoudig aan door een e-mail te sturen naar info@recreatieschapdrenthe.nl, t.a.v. Expertteam DGH. De projectcoördinator, Sylvia Jansen-Jobse, zal zo spoedig mogelijk contact met jullie opnemen om verdere details te bespreken.