Het bestuur van KHN Ommen nodigt jou van harte uit voor de ledenbijeenkomst en inspiratietour Deventer op woensdag 8 november.

Vanaf 13.00 uur ben jij van harte welkom bij Lokaal 1832, waar we ontvangen worden met koffie/thee en van waaruit we in de bus stappen naar Deventer. Tijdens de busreis hebben we alle tijd voor de algemene ledenvergadering. In Deventer worden we hartelijk ontvangen bij een aantal horecabedrijven voor een rondleiding, een hapje en een drankje. Rond 21.00 uur stappen we weer in de bus, terug naar het mooie Ommen.

Wanneer: Woensdag 8 november 2023
Tijd: 13.00 uur
Waar: Lokaal 1832, Markt 14, 7731 DB Ommen

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag voorjaarsvergadering 2023*
4. Beleidsplan 2024-2026*
5. Bestuurswisseling. Bert heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter van KHN Ommen. Jolanda Roke wil deze functie graag overnemen. Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden via: khnafdommen@gmail.com.
7. Lokale activiteiten
8. Nieuws vanuit de regio door regiomanager Joëlle Roesink
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag

*Het verslag van deze vergadering en het beleidsplan kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl.

Aanmelden

Om er een geslaagde dag van te maken, horen we graag op hoeveel personen we kunnen rekenen. Opgave kan via de mail of de app, maar graag voor vrijdag 3 november aanstaande (max 2 personen per bedrijf).

Tot 8 november!