Vanwege de huidige situatie kunnen we onze ALV niet op de gebruikelijke fysieke wijze organiseren. Bij deze ontvang je van ons de schriftelijke ALV voor 2020 van KHN Landerd.

Helaas verkeert onze branche nog steeds in een ellendige en vooralsnog uitzichtloze situatie. Het feit dat de horeca steeds als eerste getroffen wordt door overheidsmaatregelen, terwijl andere sectoren nagenoeg ongestoord verder konden, is zeer frustrerend. Na de toespraak van 14 december van onze minister-president weten we dat opnieuw elke vorm van perspectief voor de horeca uitblijft. Na een eerste lockdown van tweeënhalve maand, blijft het overgrote deel van de horeca vanaf 14 oktober minimaal tot 19 januari dicht.

Aanvullende steun en perspectief is dan ook het laatste redmiddel om te voorkomen dat meer dan een kwart van de sector op korte termijn failliet gaat.

Algemene ledenvergadering KHN Landerd, 16 december 2020
Vanwege de huidige situatie kunnen we onze ALV niet op de gebruikelijke fysieke wijze organiseren. Bij deze ontvang je van ons de schriftelijke ALV voor 2020 van KHN Landerd. Je krijgt de gelegenheid om schriftelijk op de onderstaande agendapunten te reageren, dit kan per e-mail naar landerd@khn.nl. In geval je het niet eens bent met de voorgestelde schriftelijke behandeling van de ledenvergadering verzoeken wij je om binnen 8 dagen te reageren. Wij kijken uit naar een ander 2021 waarin wij elkaar weer mogen ontmoeten.

Wat kunnen we en wat doen we nu als bestuur zoal?
Een terugblik en vooruit kijken, binnen onze afdeling proberen we de KHN directie in Woerden regelmatig te bereiken met onze standpunten ten aanzien van de overheidsmaatregelen die onze branche onevenredig treffen. Het overleg tussen KHN directie en kabinet heeft tot nu (te) weinig positieve resultaten opgeleverd en we hebben er al herhaaldelijk op aangedrongen dat KHN een stevigere houding tegenover het kabinet moet aannemen. Daarnaast blijven we inzetten op verbetering de nog steeds niet afdoende schaderegelingen waarop we als horeca een beroep kunnen doen.

  • Er vindt regelmatig contact plaats met de gemeente over de ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in de mogelijkheid tot gezamenlijke aanvraag voor de uitbreiding van terrassen in de openbare ruimte, waar diverse bedrijven ook gebruik van hebben gemaakt.
  • We hebben ook gehoor gegeven aan de vraag vanuit de gemeente om ook de horecabedrijven erbij te betrekken die niet zijn aangesloten bij onze vereniging, zodat de afzonderlijke aanvragen als een gezamenlijke aanvraag zou kunnen worden behandeld.
  • Tevens vindt er met regelmaat overleg plaats met een delegatie van onze vereniging, burgemeester Bakermans en Jane van Erp (teamleider vergunningen, toezicht en handhaving). Het is fijn om te ervaren dat de “lijntjes” in deze situatie heel kort zijn en de medewerking vanuit de gemeente (daar waar mogelijk) erg constructief is en ze erg betrokken zijn bij de plaatselijke horeca.
  • Ook de inzet en communicatie van en naar de Boa’s komt dan ter sprake, en mijn inziens zijn er dan ook geen incidenten hieromtrent plaats gevonden.
  • Verder geeft burgemeester Bakermans aan dat de eventueel te organiseren evenementen in 2021, nu aangevraagd dienen te worden om een goed overzicht te verkrijgen.
  • Ook de uitbreiding van de terrassen in openbare ruimte kun je het beste nu indienen zodat de gemeente tijdig in overleg kan gaan met de omwonenden.

Wat verder van belang voor jou kan zijn is dat als je momenteel in grote financiële problemen geraakt bent (wat begrijpelijk is), dan zou de burgemeester het op prijs stellen dat er contact met hem wordt opgenomen.

Dit geldt natuurlijk ook richting het bestuur, als we iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

Daarnaast is Theo Potjes, voorzitter van onze afdeling en als afgevaardigde van ons bestuur, met de overige KHN afdelingen uit onze regio betrokken geweest bij 2 bijeenkomsten met de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord, burgemeester Mikkers van Den Bosch. Binnen dit overleg krijgen we als horeca de gelegenheid om standpunten en ideeën uit te wisselen en worden deze zo veel als mogelijk betrokken bij de toepassing van regelgeving.

Gemeentelijke lasten
Tijdens de eerste besmettingsgolf van begin dit jaar hebben we na intensief aandringen het college van B&W kunnen bewegen om diverse gemeentelijke lasten voor de horeca kwijt te schelden of te verminderen.

De precario rechten voor de terrassen en de tijdelijke uitbreiding hiervan zijn voor deze periode kwijt gescholden.

Helaas werd ons verzoek tot kwijtschelding of vermindering van OZB niet ingewilligd. Gezien de situatie hebben we de gemeente gevraagd om de eerdere tegemoetkomingen ook toe te passen in 2021.

Biertapwedstrijd
De biertapwedstrijden hebben helaas ook geen doorgang kunnen vinden en worden opgeschort naar medio 2021.

Horeca KHN Boekel
De horecavereniging van Boekel heeft een verzoek ingediend om zich, op papier, te mogen aansluiten bij de afdeling Landerd, deze vereniging heeft momenteel 9 leden.

Als bestuur hebben we in overleg met onze regiomanager (na wijs beraad) aangegeven dat dit mogelijk zou moeten zijn. Vooralsnog schept dit op dit moment zeker voordelen, na de herindeling zullen we moeten bekijken wat dit inhoudt en of het mogelijk is al dan niet afzonderlijk door te gaan.

Verder willen we als bestuur onze leden ondanks de huidige omstandigheden veel gezondheid en fijne feestdagen toewensen en uiteraard een veel beter 2021.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens